De Cornus kousa. | Foto: Bomenstichting
De Cornus kousa. | Foto: Bomenstichting Foto: Bomenstichting

Kap dreigt voor boompje bij Pinksterbloem

Algemeen

De Bomenstichting vraagt aandacht voor de dreigende kap van een grootbloemige kornoelje, een boomstruik aan de Pinksterbloem in Leiderdorp. Deze kap is onderdeel van een omgevingsvergunning aangevraagd door Rijnhart Wonen in verband met nieuwbouwprojecten. De Bomenstichting pleit echter voor het verplanten van de boom in plaats van het kappen.

Edwin Brussee van de Bomenstichting benadrukt dat deze specifieke boom, de Cornus kousa, niet meegenomen is in de eerder uitgevoerde Groentoets, waarbij elk groenelement in het projectgebied beoordeeld zou moeten worden. De boom heeft volgens de rapporten van deskundige Pius Floris een goede toekomstverwachting van meer dan 15 jaar en zou daarom behouden moeten blijven.

De aanvraag voor de kapvergunning heeft tot bezorgdheid geleid bij lokale bewoners en natuurorganisaties, die vinden dat de boom een kans moet krijgen op een nieuwe locatie in plaats van te verdwijnen.

Zienswijze

De Bomenstichting heeft een zienswijze naar de gemeenteraad gestuurd met het verzoek om de kapvergunning aan te houden en nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het verplanten van de boom. Dit verzoek komt voort uit eerdere ervaringen met Rijnhart Wonen, waarbij vaker meer bomen gekapt werden dan oorspronkelijk gepland. Er wordt gehoopt dat met een duurzame aanpak de grootbloemige kornoelje behouden kan blijven.

Uit de krant