Zwembad De Does.
Zwembad De Does. Foto: archief

Verbouwing De Does duurt zes maanden

Algemeen

De verbouwing van sport- en recreatiecentrum De Does gaat vermoedelijk zes maanden duren. De gemeenteraad besprak afgelopen maandagavond het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 4,3 miljoen euro vrij te maken voor de verbouwing van De Does.

Over de verbouwing en verduurzaming wordt al tijden gesproken. De gemeente was van plan om aan te haken bij de aanleg van een warmtenet. Zo kon het zwembad en verbouwd én verduurzaamd kon worden. Dat warmtenet gaat er voorlopig nog niet komen, maar het zwembad is wel aan onderhoud toe. En dus stelt het college de raad voor om nu geld vrij te maken zodat men aan de slag kan. In de zomer van 2025 moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden.

De gemeenteraad hekelde wel de communicatiestilte richting gebruikers van het zwembad en de, volgens hen, beperkte informatievoorziening richting de raad. Wethouder Herman Romeijn: ‘Zodra het krediet beschikbaar komt, komt er een proactieve communicatiestrategie. Maar we kunnen pas goed communiceren als we de planning helder hebben.’ Die planning wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

De verwachting is wel dat de werkzaamheden zes maanden gaan duren. De raad vroeg de wethouder of dat niet wat sneller kon, of misschien gefaseerd. De wethouder stelde dat de keuze om al het werk te centraliseren al in de vorige raadsperiode is gemaakt. Ook het faseren van de werkzaamheden is een bewuste keuze. ‘Zodat de meeste gebruikers van in ieder geval de sporthal, gebruik kunnen blijven maken. Voor het zwembad is het een ander verhaal. In combinatie met de schaarste aan zwemwater en zwemonderwijzers is dat geen goed nieuws’, aldus de wethouder.

Alternatieven

Hij zegt dat Sportfondsen alles op alles zet om de achterstander in te lopen. Ook wordt nagedacht over alternatieven. Over die alternatieven wil de wethouder nog niet veel zeggen, ‘dat is echt detailniveau.’ Het is volgende de wethouder even door de zure appel heen bijten, ‘waarna we een up-to-date zwembad hebben.’

De gemeenteraad hakt over twee weken de knoop door over het krediet. Dan kan de wethouder aan de slag met de planning en het uitzetten van de werkzaamheden.

Uit de krant