Contact

Leiderdorps Weekblad

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage 12.000.

Leiderdorps Weekblad
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Afbeelding

Hennie Olthof
T. (071) - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nl

o.v.v. Leiderdorps Weekblad.
Sluitingstijd advertenties maandag 11.00 uur.

Redactie:

Afbeelding

Marc Wonnink
T. 06 - 100 895 44
redactie@leiderdorpsweekblad.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 9.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
De algemene voorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V. zijn van toepassing en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de algemene voorwaarden vinden op onze website: www.uitgeverijverhagen.nl/algemene-voorwaarden/

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor volgens artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.