Afbeelding

Portefeuilles herverdeeld

Algemeen

Het college van Leiderdorp heeft de portefeuilleverdeling gewijzigd om deze beter af te stemmen op de doelstellingen uit het coalitieakkoord.

De herziening betreft onder andere de verplaatsing van het onderwerp ‘Opvang bijzondere doelgroepen’, nu toegewezen aan wethouder Van Gaal. Dit onderwerp, voorheen niet specifiek benoemd, sluit nu direct aan bij Van Gaal’s portefeuille. Een andere wijziging is de verschuiving van ‘Duurzaamheid’ van wethouder Van Gaal naar wethouder Romeijn. Deze aanpassing creëert een directe koppeling met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, terwijl ‘Warmte- en energietransitie’ onder de verantwoordelijkheid van Van Gaal blijft.

Nieuw

Binnen de wijzigingen is ook aandacht voor nieuwe onderwerpen. ‘Evenementen’ en de ‘Spanjaardsbrug’ zijn nu respectievelijk ondergebracht in de portefeuilles van wethouders Herman Romeijn en Daan Binnendijk. 

Uit de krant