Buizen voor een warmtenet nemen flink wat plek in. | Foto: Bertil van Beek/Duurzaam Bouwloket
Buizen voor een warmtenet nemen flink wat plek in. | Foto: Bertil van Beek/Duurzaam Bouwloket Foto: Bertil van Beek

Onderzoek naar regionaal warmtebedrijf

Algemeen

De gemeente Leiderdorp, in samenwerking met vijf andere gemeenten in de Leidse Regio, verkent de oprichting van een regionaal warmtebedrijf. 

Leiderdorp, samen met Katwijk, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, streeft naar een duurzamere toekomst door middel van een gemeenschappelijk warmte-initiatief. Deze samenwerking, bekend als het Warmte Leidse Regio (WLR) programma, werd voor het eerst opgezet in 2021 en is onlangs verlengd tot 2027 na goedkeuring door de gemeenteraad.

Het doel van WLR is het ontwikkelen van een Open Regionaal Energiesysteem (ORES) dat duurzaamheid, betaalbaarheid, en betrouwbaarheid garandeert. De oprichting van een publiek warmtebedrijf is volgens het college nodig om grootschalige warmtebronnen zoals geothermie en restwarmte beter te gebruiken. Deze aanpak is nodig om de infrastructuur voor warmtedistributie op regionaal niveau uit te rollen.

Een regionaal Bestuurlijk Overleg, bestaande uit de wethouders van de deelnemende gemeenten, heeft opdracht gegeven om een verkenning te starten voor dit warmtebedrijf. Belangrijke beslissingen zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Verwacht wordt dat de resultaten van de Verkenningsfase eind 2024 zullen worden gepresenteerd.

Uit de krant