Een deel van de grond die de gemeente nu wil onteigenen om de Oude Spoorbaan te kunnen verbreden.
Een deel van de grond die de gemeente nu wil onteigenen om de Oude Spoorbaan te kunnen verbreden. Foto: Corrie van der Laan

Eerste stap richting onteigening grond langs Oude Spoorbaan is gezet

Politiek

De Leiderdorpse gemeenteraad heeft maandag 12 september unaniem besloten om de eerste stap te zetten richting de onteigening van een strook grond in de Boterhuispolder langs de Oude Spoorbaan. De gemeente gaat de Kroon om toestemming vragen om de onteigeningsprocedure van te starten.

Door: Corrie van der Laan

Het gaat in totaal om 4.753 vierkante meter (bijna een halve hectare) weidegrond tussen de ‘koeienrotonde’ ter hoogte van de Schildwacht en de rotonde op de kruising met de N446. Leiderdorp heeft de grond nodig om de Oude Spoorbaan te verbreden en naast de weg een fietspad aan te leggen. Dat is onderdeel van de aanleg van de Leidse Ring Noord, de ringweg die de verkeersdrukte in de centra van Leiden en Leiderdorp moet verminderen. 

De eerste gesprekken met de eigenaar over de verkoop van de strook grond zijn al gevoerd in 2018. De gemeente heeft tweemaal een bod uitgebracht maar het is nog niet gelukt tot overstemming te komen. En, zo geven burgemeester en wethouders aan, er bestaat een reële kans dat ‘minnelijke verwerving’ ook nooit gaat lukken “gezien de wensen en eisen van de eigenaar”. Omdat de start van het werk aan de Leidse Ring Noord staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar, begint nu de tijd te drukken. 

De gemeenteraad was het met het college eens dat de onteigeningsprocedure onontkoombaar is. “Zijn we daar gezien het risico van vertraging niet al niet te laat me begonnen?”, vroeg Medea Hempen (CDA). Maar dat is volgens verkeerswethouder Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) niet het geval. “We hebben weloverwogen gewacht, ook gezien de voorgang van de gesprekken.” 

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant