Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan

Leiderdorp neemt voortouw voor intensievere samenwerking in Leidse regio

  Politiek

Leiderdorp gaat het initiatief nemen om met de vier andere gemeenten in de Leidse regio te overleggen over een intensievere samenwerking. Maandagavond 21 september riep de voltallige gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders op om een startbijeenkomst te organiseren waarvoor de gemeentebesturen van Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude worden uitgenodigd.

Door: Corrie van der Laan 

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de gemeenten in de Leidse regio kampen met een aantal problemen die ze afzonderlijk niet aankunnen. Maar voor een fusie ontbreekt momenteel het draagvlak, zo blijkt ook weer uit het onlangs verschenen rapport van bureau Berenschot. Het advies van dat bureau is om in te zetten op meer en betere samenwerking. Een conclusie die de Leiderdorpse gemeenteraad onderschrijft.

Er moeten dan wel stappen gezet worden om de gemeenten om de tafel te krijgen. Op voorstel van de D66-fractie, die er een motie aan wijdde, neemt Leiderdorp daar nu het voortouw in. 

Meer berichten