Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het Leiderdorpse gemeentehuis
Het Leiderdorpse gemeentehuis (Foto: Johan Kranenburg)

LPL blaast coalitie op

  Politiek

Sinds de gemeenteraadsvergadering van maandagavond 18 november heeft Leiderdorp nog maar één wethouder. Martine de Bas, die pas twaalf dagen geleden werd beëdigd als wethouder voor de Lokale Partij Leiderdorp (LPL), staat er alleen voor nadat haar collega's Willem Joosten (VVD) en Daan Binnendijk (CDA) hun functie per direct neerlegden. Joosten en Binnendijk zagen geen andere optie toen LPL-fractieleider Hugo Langenberg bij de start van de vergadering de coalitie opblies.

Door: Corrie van der Laan

Er is al enige tijd wrijving tussen de drie coalitiepartijen, zo zei Langenberg. Maar het breekpunt voor de LPL was het verschil van mening over de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan, als die deel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord.

VVD en CDA zijn bereid de snelheid dan op te trekken naar 70 kilometer per uur, zoals ook staat in het plan voor de noordelijke ringweg dat samen met Leiden is gemaakt. Volgens Langenberg stellen zijn voormalige coalitiepartners daarmee het belang van Leiden boven dat van omwonenden van de Oude Spoorbaan. LPL wil de huidige snelheid van 50 kilometer per uur handhaven, wat ook de wens is van een aantal bewoners van de Leyhof en de Buitenhof. Zij zijn faliekant tegen verhoging van de maximum snelheid omdat er dan geluidsschermen langs de weg moeten komen die hun zicht op de Boterhuispolder wegnemen.

Ook oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA willen dat de Oude Spoorbaan een 50 kilometerweg blijft. Met hen gaat de LPL nu proberen een nieuwe coalitie te vormen, meldde Langenberg maandagavond. Die zou al in december startklaar moeten zijn.

Bezorgd

Dat VVD en CDA anders denken over de Oude Spoorbaan kwestie dan de LPL was geen verrassing. De doodsteek die Langenberg de coalitie gaf, was dat wel. De abrupte vertrouwensbreuk was voor wethouders Willem Joosten en Daan Binnendijk reden meteen op te stappen. Zij waren aangeslagen maar vooral ook bezorgd. "De komende weken moeten er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Dit is schadelijk voor Leiderdorp", zei Joosten. Binnendijk wees erop dat er sinds de invoering van het dualisme in 2002 nu al veertien wethouders zijn gevallen in Leiderdorp. "U geeft Leiderdorp in Holland Rijnland het predicaat van onbestuurbaar", waarschuwde hij. "De inwoners en ambtenaren verdienen beter."

Woede

Bij fractieleiders Bart Hoenen (VVD) en Mirjam van der Stelt (CDA) was de woede over de actie van de LPL groot. Hoenen verweet Langenberg dat hij "volledig zijn eigen koers vaart met schijt aan iedereen". Hij nam het Langenberg zeer kwalijk dat hij de stekker uit de coalitie trok voordat het inhoudelijke debat over de Oude Spoorbaan was gevoerd. "U gaat voorbij aan de belangen van alle andere inwoners van Leiderdorp en van de ondernemers", voegde hij de LPL-leider toe.

"Het is zeer bijzonder dat dat Langenberg deze coalitie opblaast in het belang van 'de Leiderdorpers'", vond ook Van der Stelt. "Lang niet alle Leiderdorpers kunnen zich vinden in zijn standpunt." De fracties van VVD en CDA verlieten daarna demonstratief de raadszaal.

Langenberg reageerde nijdig en gekwetst op de kritiek op zijn persoon. "Om mij publiekelijk zo af te fakkelen zegt meer over mijn opponenten dan over mij." De raadsvergadering werd verder afgelast maar hij deed meteen de belofte dat wanneer de Leidse Ring Noord in december opnieuw aan de orde komt, de LPL blijft vasthouden aan de 50 kilometer per uur voor de Oude Spoorbaan. "Dat standpunt is in beton gegoten."

Fractieleiders Jeroen Hendriks, Bob Vastenhoud en Olaf McDaniel van respectievelijk oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA lieten weten zijn bereid te zijn met de LPL te praten over een nieuwe coalitie. Alle drie keurden ze de persoonlijke aanvallen op Langenberg af, al was er wel enig begrip voor de emoties van de voormalige coalitiepartijen. Ze benadrukten de urgentie om snel weer een volledig bestuur te hebben.

'Niet goed voor Leiderdorp'

Geert Schipaanboord van de eenmansfractie ChristenUnie-SGP, de enige oppositiepartij die nu geen zicht heeft op het pluche, gaf achteraf aan de val van de coalitie en het vertrek van de wethouders te betreuren. Hij noemt het "niet goed voor Leiderdorp" dat nu geen besluiten genomen konden worden over belangrijke kwesties. Dan gaat het niet alleen om de Leidse Ring Noord maar ook om de mobiliteitsvisie en het verminderen van restafval, wat ook agendapunten waren. Al deze punten zijn nu verschoven naar de raadsvergadering van maandag 16 december.

Niet alleen voor Leiderdorp maar ook voor Leiden is het spannend wat de gemeenteraad komende maand besluit over het plan voor de Leidse Ring Noord. Het voorstel dat er nu ligt, omvat voor het Leiderdorpse deel nog wel wat meer dan alleen de verhoging van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan naar 70 kilometer per uur. Zoals een fietstunnel onder de Engelendaal en geluidswerende maatregelen ter hoogte van de wijk Driegatenbrug. Aanpassing van het Leiderdorpse traject kost 30 miljoen euro, waarvan Leiden het leeuwendeel, 26,5 miljoen euro, voor zijn rekening neemt. Maar dat Leidse geld komt er niet als Leiderdorp de verhoging van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan definitief afschiet, zo heeft de Leidse verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks) al laten weten.

Meer berichten