'Neem 50 km/uur als uitgangspunt'
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De ringweg rond Leiden en Leiderdorp met bovenaan het deel dat de Leidse Ring Noord vormt.
De ringweg rond Leiden en Leiderdorp met bovenaan het deel dat de Leidse Ring Noord vormt. (Foto: PR)

'Neem 50 km/uur als uitgangspunt'

  Politiek

Een meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad wil dat de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan 50 kilometer per uur blijft, ook als de weg verbreed wordt naar tweemaal twee banen. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van het Politiek Forum.

Door: Corrie van der Laan

Oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks en coalitiepartij LPL, samen goed voor 13 van de 21 raadszetels, drongen er bij verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) op aan om 50 kilometer per uur als uitgangspunt te nemen. Vervolgens moet creatief gekeken worden hoe de weg zodanig ingericht kan worden dat dit ook na de verbreding een te handhaven maximum snelheid is.

De Oude Spoorbaan wordt onderdeel van de Leidse Ring Noord, het noordelijk deel van een ringweg die het doorgaand verkeer weg moet houden uit de kernen van Leiden en Leiderdorp. Daarvoor wordt de weg tussen de Zijlbrug en de rotonde op de kruising met de N446 vierbaans gemaakt. In de nieuwste plannen zou dan tussen de Dwarswateringbrug en de N446 een maximum snelheid van 70 kilometer per uur moeten gaan gelden.

Omwonenden in de Leiderdorpse wijken Buitenhof en Leyhof zijn fel tegen die snelheidsverhoging. Het betekent namelijk dat geluidsschermen nodig zijn van 1,25 tot 2 meter hoog, wat het zicht op de Boterhuispolder, aan de overkant van de Oude Spoorbaan, weg zou nemen. Terwijl het, zo benadrukte woordvoerder Lex de Jonge maandag nog eens, op de route tussen de Zijlbrug en de A4 een tijdswinst van niet meer dan twintig seconden oplevert.

LPL, D66, PvdA en GroenLinks schaarden zich achter de bewoners. Zij zijn van mening dat 70 kilometer per uur weinig meerwaarde en veel nadelen heeft. Niet alleen vanwege extra geluidsoverlast maar ook met het oog op uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof.

D66 raadslid Prachee van Brandenburg voerde aan dat die 70 kilometer sowieso al niet op het hele traject tussen Dwarwateringbrug en N406 mogelijk is, omdat daartussen nog de zogeheten Koeienrotonde ligt.

Roeland Schmidt (PvdA) stelde voor om een maximum snelheid van 50 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan als uitgangspunt te nemen, en creatief te kijken hoe dat gerealiseerd kan worden. Een voorstel waar ook LPL, D66 en GroenLinks zich in konden vinden.

CDA raadslid Jan Huisman vloog het net wat anders aan. Hij wil uitgaan van het gewenste resultaat: behoud van uitzicht en geen geluidsoverlast. Vervolgens moet uitgezocht worden welke weginrichting daarbij past.

De fracties van VVD en ChristenUnie-SGP hielden hun kaarten nog tegen de borst. Zij willen de tijd tot de raadsvergadering van 18 november, wanneer een besluit genomen moet worden over Leidse Ring Noord, gebruiken om alle belangen goed af te wegen. Want dat zijn er meer dan alleen die van de omwonenden in de Buitenhof en Leyhof, stelde Frank van Noort (VVD). "We moeten uiteindelijk kiezen wat het beste is voor heel Leiderdorp."

BEWONERS DRIEGATENBRUG: 'MAAK VAART MET BESLUITVORMING'

Bewoners van de wijk Driegatenbrug volgden de discussie met enige verbazing. "Het lijkt wel of het alleen maar over het stuk weg langs de Leyhof gaat", zei één van hen achteraf. Zij willen juist dat de gemeenteraad vaart maakt met de besluitvorming.

De verkeersdrukte op de Oude Spoorbaan ter hoogte van hun wijk is de afgelopen jaren enorm toegenomen, en daarmee ook de overlast. Volgens de nieuwe plannen voor de Leidse Ring Noord wordt de Oude Spoorbaan hier wat naar het zuiden verlegd en voorzien van geluidsschermen waardoor de leefbaarheid in de wijk belangrijk zal verbeteren. Hoe eerder dat werk start, hoe liever, benadrukte Eelco Hoogervorst, woordvoerder namens een aantal bewoners van Driegatenbrug, maandagavond.


    

Meer berichten