Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Onderzoek naar gevolgen voor Leiderdorp van fusie regiogemeenten

  Politiek

Wat zou een fusie met de gemeenten in de Leidse regio betekenen voor Leiderdorp? Wat zijn de effecten, de kansen en de bedreigingen? Dat gaat adviesbureau Berenschot op een rijtje zetten. Het onderzoek moet eind dit jaar afgerond zijn.

Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Die vroeg in mei 2017 unaniem om twee scenario's onder de loep te leggen: het voorzetten van de huidige regionale samenwerking en een fusie met de regiogemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.

Bureau Twynstra Gudde nam het onderzoek naar het eerste scenario voor zijn rekening. De resultaten werden afgelopen voorjaar gepresenteerd. Heel in het kort kwam eruit dat Leiderdorp goed samenwerkt en in de regio wordt gezien als een loyale partner. Aan de andere kant lukt het maar niet een aantal hardnekkige gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op te lossen.

Een van de aanbevelingen van Twynstra Gudde was om het onderzoek naar de fusie-optie zo snel mogelijk te doen, voordat naar aanleiding van het eerste rapport vervolgacties worden gepland. Want het is mogelijk dat het tweede onderzoek ertoe leidt dat "de aanbevelingen en vervolgstappen er anders uit zouden kunnen zien", aldus het bureau.  De gemeenteraad nam daarop eind mei unaniem een motie aan waarin het college gevraagd werd de voorbereidingen voor het vervolgonderzoek in gang te zetten.  

Een afvaardiging uit de raad heeft de vraagstelling voor het onderzoek geformuleerd en waarna een selectieprocedure voor een onderzoeksbureau is gestart. Er waren drie inschrijvers waarbij bureau Berenschot kwam als beste naar voren kwam.

Meer berichten