Logo leiderdorpsweekblad.nl
De kinderen van de Prins Willem Alexanderschool, Daltonschool De Leeuwerik en FloreoKids vormen samen een 5 bij het nu 5 jaar oude scholencomplex.
De kinderen van de Prins Willem Alexanderschool, Daltonschool De Leeuwerik en FloreoKids vormen samen een 5 bij het nu 5 jaar oude scholencomplex. (Foto: PR)

Vijf jaar Brede School West

  Onderwijs

Na de herfstvakantie van 2014 werd de Brede School West in Leiderdorp in gebruik genomen. Het complex op de hoek van de Vronkenlaan en de Leeuwerikstraat biedt nu alweer vijf jaar onderdak aan de Prins Willem-Alexanderschool (PWA), Daltonschool De Leeuwerik, en peutergroepen en buitenschoolse opvang van FloreoKids. Dinsdagochtend 5 november werd met alle leerlingen en peuters even stil gestaan bij dit jubileum. Onder meer door samen een grote 5 te vormen, die met behulp van een drone werd gefotografeerd.

Nieuw logo

Ter gelegenheid van het lustrum van de Brede School West was onder de leerlingen van de scholen een ontwerpwedstrijd voor een logo uitgeschreven. Die werd gewonnen door Mariia uit groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool. Dinsdagochtend werden drie stoeptegels met het logo geplaatst op het plein, één bij elke ingang en één aan de zijkant van de school op de plek waar zes jaar geleden de eerste steen werd gelegd.

Op de foto hier onder tonen bestuurders van de scholen en de kinderopvang de stoeptegels: v.l.n.r. directeur-bestuurder Marton de Pinth van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (waar de PWA onder valt), directeur Johan Vriesema van FloreoKids en bestuursvoorzitter Frits Hoekstra van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (waar De Leeuwerik onder valt). Vooraan zit Mariia, de ontwerpster van het logo.

Meer berichten