Logo leiderdorpsweekblad.nl
Jos Gerrese (links) droeg de voorzittershamer over aan Bob Reidsma.
Jos Gerrese (links) droeg de voorzittershamer over aan Bob Reidsma.

Voorzitterswissel bij Leiderdorps Museum

  Human Interest

Toen hij in 2003 bestuurslid werd van wat toen nog de Oudheidkamer Leiderdorp heette, wist hij niet veel van geschiedenis, bekent Jos Gerrese eerlijk. "Mijn inbreng lag op het gebied van PR en een dosis gezond verstand."

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Twee jaar later werd hij voorzitter, en die functie heeft hij elf jaar vervuld. Nu vindt hij het hoog tijd om een stapje terug te doen. Vorige week vrijdag, tijdens het jaarlijkse kerstfeest voor de vrijwilligers van het museum, nam hij officieel afscheid en gaf de voorzittershamer door aan medebestuurslid Bob Reidsma.

Tijdens het voorzitterschap van Gerrese is enorm veel gebeurd en bereikt. De Oudheidkamer werd een echt geregistreerd museum en kreeg een nieuwe naam: Leiderdorps Museum. Begin 2009 verhuisde het museum van gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg naar het toen gloednieuwe sociaal cultureel centrum De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan. Gerrese bleef wat afstand houden van de geschiedenis - al genoot hij ervan om mee te helpen bij de archeologische opgravingen rond het Samsomveld - maar leidde alle veranderingen in goede banen en werkte mee waar nodig. "Meestal met een koffer gereedschap", zo keek hij vrijdag terug. "Ik zag mijn rol vooral in het creëren van omstandigheden waardoor onze medewerkers hun werk goed konden doen in termen van tijd, ruimte, materialen en eigen initiatief."

De afgelopen tijd is hij behoorlijk bezig gehouden door alle plannenmakerij rond de door het gemeentebestuur gewenste hervormingen van De Sterrentuin. "De gemeenteraad is niet tevreden met De Sterrentuin, er zou geen reuring genoeg zijn. Als gebruikers denken wij daar heel anders over, de organisaties die hier zitten doen het goed. Maar de raad verwacht blijkbaar een continue groot feest", zei Gerrese wat cynisch. Hij vertelde de vrijwilligers dat er inmiddels een 'vlekkenplan' ligt van hoe De Sterrentuin straks ingericht moet worden. Met onder meer een gehalveerde bibliotheek, waar het Milieu Educatief Centrum en de speelzaal van De Kinderkring dan de vrijkomende ruimte in moeten gaan nemen. "Het museum zou dan naar boven moeten, maar daar ben ik voor gaan liggen. Nu ziet het ernaar uit dat we verhuizen naar een grotere ruimte bij gemeentewerken, maar dat gaat pas in 2018 spelen. Voorlopig dus geen bewegingen en doen wij gewoon ons werk." Als die verhuizing eraan komt, zal Gerrese er alles aan doen om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Want hij gaat niet helemaal weg: "Voorlopig blijf ik in het bestuur, vooral voor de verhuizingsperikelen."

De nieuwe voorzitter, Bob Reidsma, ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. "Voor de verhuizing geldt 'elk nadeel heeft z'n voordeel': we krijgen op de nieuwe locatie meer ruimte voor ons depot, een grotere expositieruimte en meer werkruimte." Wel heeft hij één grote wens: meer vrijwilligers. "Wij doen al het werk met dertig mensen, bij het Historisch Museum Voorschoten hebben ze er tienmaal zoveel."

Meer berichten