Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

Nieuwbouw Statendaalderplein niet hoger dan 12 meter

Algemeen

Het bestuur van de Omwonende Vereniging Centrumplein (OVC) haalde maandagavond opgelucht adem. De Visie op Bouwhoogtes Leiderdorp werd unaniem door de gemeenteraad vastgesteld maar krijgt één, voor de OVC zeer belangrijke, aanpassing: op het Statendaalderplein wordt als richtlijn voor nieuwbouw een maximale hoogte van 12 meter aangegeven. Dat komt neer op vier bouwlagen, beduidend minder dan de hoogte van zes tot zeven bouwlagen (ca. 22 meter) die aanvankelijk in de visie stond.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

De fracties van PvdA-GroenLinks en LPL hadden een amendement ingediend om die aanpassing erdoor te krijgen. Dat haalde het met de kleinst mogelijke meerderheid: 10 tegen 9 stemmen. Coalitiepartner CDA en de voltallige oppositie van VVD, D66 en ChristenUnie-SGP vonden het amendement helemaal niet nodig. Als er een bouwplan komt voor de locatie waar tot 2012 het oude gemeentehuis stond, zal de raad dat sowieso heel kritisch beoordelen op vele aspecten – waarvan de hoogte er één is, was hun insteek.

PvdA-GroenLinks en LPL zagen dat anders. “Met de keuze voor een maximum hoogte van 12 meter willen we voorkomen dat projectontwikkelaars meteen inzetten op 22 meter”, legde LPL-raadslid Joost Bruggeman uit. Precies dat was ook de angst van de OVC, die bestaat uit inwoners van de wijk Winkelhof en enkele straten daaromheen. Projectontwikkelaars zullen het maximale wat mogelijk is ook willen realiseren, gaf bestuurslid Han van Seumeren eerder al aan, met het gevolg dat de omwonenden van het al jaren braakliggende terrein dan zomaar een enorm kolos van een gebouw voor hun neus zouden kunnen krijgen.


Lijn

Wethouder Bob Vastenhoud (PvdA-GroenLinks) van ruimtelijke ontwikkeling en wonen was niet blij met het amendement. Hij zette nog eens uiteen hoe het college aan dat maximum van 22 meter was gekomen. Het potentiële bouwterrein naast de Winkelhof ligt tussen gebouw Statenhof dat negen bouwlagen telt en de eengezinswoningen van de Karolusgulden die drie bouwlagen hoog zijn. “We hebben een lijn getrokken tussen de nok van de Statendaalder en de nok van de woningen waar toekomstige bebouwing onder moet blijven.”

Vastenhoud benadrukte ook dat een maximumhoogte van 12 meter wel erg beperkend is. “Er is grote behoefte aan woningen waarbij we 35 procent sociale huur en 30 procent middenhuur willen realiseren. Dan kom ik niet uit die 12 meter.”


Geen garantie

Overigens biedt het nu aangenomen amendement geen garantie dat een toekomstig gebouw op het Statendaalderplein maximaal vier bouwlagen hoog wordt. De Visie op Bouwhoogte geeft kaders en richtlijnen voor nieuwe bebouwing maar daar kan, als er goede redenen voor zijn, van afgeweken worden. Dat gaf ook PvdA-GroenLinks fractievoorzitter Olaf McDaniel aan: “Als er een goed plan komt dat gedragen wordt door de buurt dan is een hoger gebouw mogelijk.”

In het midden de toekomstige bouwlocatie, de nu 9 bouwlagen hoge Statenhof, rechts de 3 bouwlage hoge eengezinswoningen aan de Karolusgulden.

Uit de krant