Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>De gedecoreerden (met bloemen) en het Leiderdorpse college van B en W. V.l.n.r. Gerrit Anker, Rob Snoep, wethouder Willem Joosten, Jos van der Lubbe, wethouder Daan Binnendijk, burgemeester Laila Driessen, Willem Molenaar, wethouder Rik van Woudenberg en Ed Weijdeveld. | Foto: J.P. Kranenburg</p>

De gedecoreerden (met bloemen) en het Leiderdorpse college van B en W. V.l.n.r. Gerrit Anker, Rob Snoep, wethouder Willem Joosten, Jos van der Lubbe, wethouder Daan Binnendijk, burgemeester Laila Driessen, Willem Molenaar, wethouder Rik van Woudenberg en Ed Weijdeveld. | Foto: J.P. Kranenburg

(Foto: J.P.Kranenburg)
onderscheiding

Lintjes voor vijf bijzondere Leiderdorpers

Vijf Leiderdorpers kregen maandagochtend 26 april tijdens de jaarlijkse lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. Jos van der Lubbe, Rob Snoep en Willem Molenaar zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Gerrit Anker en Ed Weijdeveld zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanochtend speldde burgemeester Laila Driessen de lintjes op in de raadszaal van het gemeentehuis. Vanwege de coronabeperkingen kon daarbij slechts een select publiek aanwezig zijn. Maar Driessen vond het belangrijk de uitreiking in het gemeentehuis plaats te laten vinden, “zodat we die bijzondere sfeer weer kunnen grijpen”. Voor wie er niet bij kon zijn, was er de mogelijkheid via livestream mee te kijken.

Driessen benadrukte dat een koninklijke onderscheiding ontvangen geen gunst is en ook geen recht. “Het is een erkenning. Erkenning voor mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor anderen. De aanvraag gebeurt door Leiderdorpers uit jullie omgeving. Mensen die zien wat jullie doen. Blij zijn met de inzet, de inspanningen en dit waarderen. Die vinden dat jullie wel eens in het zonnetje gezet mogen worden”, zo zei ze tegen de decorandi.

Een lintje krijg je niet zomaar. Dat blijkt wel uit de indrukwekkende opsommingen van de verdiensten voor de samenleving van ieder van de gedecoreerden. Hieronder een samenvatting:

Gerrit Anker (1939, Leiderdorp) was van 1967 tot 1990 ondercommandant en korpslid van de vrijwillige brandweer van Leiderdorp. Vanaf 1980 is hij bovendien vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Leiderdorp en mantelzorger. Hij bezoekt zieke kerkleden, zelfs als hij daarvoor naar bijvoorbeeld Moerkapelle moet fietsen. Jarenlang deed hij vrijwilligerswerk voor Stichting Philadelphia te Leiderdorp onder meer door het begeleiden van cliënten. Sinds 2005 zet hij zich in als vrijwilliger bij het Leiderdorps Museum en verzorgt hij onder meer rondleidingen op Open Monumentendag. In zijn buurt staat hij bekend als een zeer behulpzame bewoner en een sociale buurman

Ed Weijdeveld (1948, Den Haag) zet zich sinds 1965 in als looptrainer bij AV Holland en Leiden Atletiek. Vanaf 2005 is hij ook looptrainer bij Zaterdagochtend Sport Leiden. In zijn werkzame leven was hij amanuensis/ technisch onderwijsassistent op Stedelijk Gymnasium Leiden waar hij een forse collectie apparaten opbouwde ten behoeve van natuur- en scheikundelessen. Die collectie was populair bij leerlingen en kreeg als snel de bijnaam het ‘Ed-kabinet’. Daarnaast richtte hij een doka-club op, verzorgde de techniek bij filmavonden en zorgde ervoor dat video-en audioapparatuur te allen tijde in topconditie waren.

Jos van der Lubbe (1954, Den Haag) is al veertig jaar actief als vrijwilliger op vele gebieden. Hij was 38 jaar bestuurslid en voorzitter van het College van Diakenen. Van 1986 tot 1998 was hij secretaris en bestuurslid bij de RK kerk Sint Jacobus de Meerdere, en van 2015 tot 2018 was hij voorzitter van de beheercommissie van de RK Parochie Maria Sterre der Zee. Van 1992 tot 1995 leidde hij de medezeggenschapraad van de RK basisschool De Meijehof, later De Leeuwerik. Van 2003 tot 2018 was hij voorzitter van de Raad van Toezicht bij RK Zorgcentrum Roomburgh in Leiden. Ook in de Leiderdorpse sportwereld is Van der Lubbe bekend. Hij initieerde de fusie van de volleybalverenigingen Leython en DVO en was van 2007 tot 2011 voorzitter van de fusieclub Leython DC. Hij was mede-oprichter van de stichting BOL - Binnensport Ondersteuning Leiderdorp - die voor de drie binnensportverenigingen sponsoren zoekt en bedrijven werft om reclame te maken in de sporthal De Bloemerd. Ook is hij al tien jaar lid van de raad van commissarissen van Sportfondsen Leiderdorp. Verder is hij sinds 2012 secretaris/penningmeester Stichting Training course on quality management in pharma/biotech.

Willem Molenaar (1945, Enderby, Engeland) is een begrip in de cricketwereld. Hij heeft zijn sporen meer dan verdiend als scheidsrechter oftewel umpire. Zijn eerste wedstrijd leidde hij in 1974 en in 2018 bereikte hij de mijlpaal van 1000 wedstrijden, nationaal en internationaal. Aangezien een cricketwedstrijd snel een uur of 7 of meer duurt, betekent dat heel veel uren. In 1992 en 2007 werd hij verkozen tot umpire van het jaar, in 2002 kreeg hij de zilveren cricketbal en in 2010 de gouden speld als cricketheld. Vanaf 1992 was hij ook opleider van umpires voor de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond. Van 2008 tot 2019 was bij bovendien belast met het aanstellen, begeleiden en beoordelen van scheidsrechters en was hij lid van de reglementencommissie van de KNCB.

Rob Snoep (1953, Amsterdam) had jarenlang een tandartsenpraktijk in Leiden, waar hij bekend stond als een tandarts die zelfs de meest angstige patiënten vertrouwen inboezemde. Dat maakte hem bij uitstek geschikt als tandarts voor de cliënten met een verstandelijke beperking van de Gemiva-SVG groep, wat hij was van 1986 tot 2017. Sinds 2003 zet hij zich als vrijwilliger in om tandheelkundige hulp te verlenen aan mensen in Kenia. Daarvoor heeft hij de stichting Dutch Dental Care opgericht. Hij zorgde met de stichting ook voor scholing en ondersteuning van Keniaanse tandheelkundigen en bouwde twee praktijken en richtte deze in. Dankzij Dutch Dental Care hebben in de afgelopen jaren meer dan 68.000 Keniase kinderen tandheelkundige hulp gekregen. Van 2009 tot 2012 behandelde Rob Snoep, samen met zijn echtgenote, kinderen met het Downsyndroom op Bali (Indonesië) en van 2011 tot 2016 bood het echtpaar Snoep tandheelkundige zorg aan arme kinderen in Jakarta. Dat alles als vrijwilligers.


Meer berichten