Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: Corrie van der Laan

Leiderdorp maakt achterstand in huisvesting statushouders meer dan goed

In de eerste helft van 2020 heeft Leiderdorp veertien vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Daarmee heeft de gemeente niet alleen haar taakstelling gerealiseerd maar zelfs voor één statushouder extra woonruimte geregeld. Het leverde Leiderdorp een compliment op van de provincie Zuid-Holland.

Begin januari zag het er nog heel anders uit. Leiderdorp had toen een achterstand; er waren in het tweede half jaar van 2019 vier statushouders minder aan onderdak geholpen dan de taakstelling voorschreef. Voor de eerste helft van 2020 kwam daar een nieuwe taakstelling van negen bij. Een flinke opgave maar het is gelukt.

Het Rijk heeft bepaald dat Leiderdorp in de tweede helft van 2020 woningen moet vinden voor tien statushouders. De ‘voorsprong’ die de gemeente heeft opgebouwd, gaat daar van af, waardoor er negen overblijven. Vijf daarvan moeten voor 1 oktober onderdak hebben.

Lange wachttijden

De meeste gemeenten doen het een stuk slechter dan Leiderdorp als het gaat om het regelen van woningen voor statushouders. Het gevolg is dat duizenden statushouders veel te lang in asielzoekerscentra moeten blijven waardoor die nog ernstiger overbelast raken dan ze al zijn.

Waarschuwing

De verwachting is dat het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgend jaar flink zal toenemen. Door het inzetten van een Taskforce moet dan de achterstand die de Immigratie- en Naturalisatiedienst ND nu heeft bij het beoordelen van asielaanvragen wordt ingelopen. Dat zal leiden tot een stijging van het aantal statushouders dat aan een woning geholpen moet worden. De provincie waarschuwt dat de taakstelling voor de eerste helft van 2021 waarschijnlijk veel hoger zal zijn dan die voor de tweede helft van 2020.

Meer berichten