Leiderdorp boos over nieuwe Leidse parkeerplannen
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Betaald parkeren in Leiden kan extra parkeeroverlast geven in de Splinterlaan. | Foto: J.P. Kranenburg
Betaald parkeren in Leiden kan extra parkeeroverlast geven in de Splinterlaan. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P. Kranenburg)

Leiderdorp boos over nieuwe Leidse parkeerplannen

Leiden heeft onlangs nieuwe parkeerplannen gepresenteerd zonder overleg met haar buurgemeenten. Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders is daar boos over.

Door: Nelleke Thissen

De Leidse plannen betekenen extra parkeerdruk in een aantal Leiderdorpse wijken, zo verwacht het college. Het dringt er dan ook bij Leiden op aan om de plannen eerst met Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest te bespreken alvorens deze in te voeren.

Om de stad in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden, zet Leiden in op duurzaam en schoon vervoer. Daarbij moet de auto een kleinere rol gaan spelen, zo is de bedoeling. De nieuwe parkeerplannen zijn daarop gebaseerd. Dit blijkt uit de onlangs verschenen parkeernota waarin deze visie is neergelegd. Zo dient onder andere het parkeren op straat worden teruggedrongen. Dat zou onder meer moeten worden bereikt door het betaald parkeren uit te breiden naar de wijken rondom het Leidse centrum. En dat, zo vreest het Leiderdorpse college, leidt tot nog meer parkeeroverlast in aan Leiden grenzende Leiderdorpse wijken zoals het Zijlkwartier en Driegatenbrug.

Onder meer de Splinterlaan en straten vlakbij de Zijlbrug ervaren al meer parkeer- en verkeersdruk sinds de invoering in 2017 van betaald parkeren op het Waardeiland en wijken ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan. Dat heeft Leiden zelf ook vastgesteld in een eigen onderzoek begin 2018. Van dit onderzoek is echter niets terug te vinden in de Leidse parkeernota, zo stelt het Leiderdorpse college van B&W in een brief aan Leiden. Ook betreurt het dat de buurgemeenten zelfs niet worden genoemd in de nota.

Leiderdorp wil dat Leiden samen met de randgemeenten eerst de huidige situatie in kaart brengt voordat de nieuwe parkeermaatregelen worden genomen. “De agglomeratie Leiden met de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten kent een samenhangend verkeerssysteem. Dat betekent dat oplossingen voor problemen in de ene gemeente juist voor problemen kunnen zorgen in de andere gemeente”, betoogt B&W van Leiderdorp in de brief.

Leiderdorp wil dan ook dat Leiden de nieuwe parkeerplannen uitstelt en eerst de gevolgen en haalbaarheid daarvan op een rijtje zet. Daarna kan samen met de buurgemeenten worden gezocht naar oplossingen voor de huidige en de te verwachten knelpunten.

Pas als de problemen voor de omliggende gemeenten zijn aangepakt zou nieuw parkeerbeleid in Leiden gestalte kunnen krijgen, meent Leiderdorp.

Meer berichten