Logo leiderdorpsweekblad.nl
Voorzitter van  Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt presenteerden de strategie.
Voorzitter van Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt presenteerden de strategie. (Foto: Buro JP)
Regio

Tienjarenplan voor voldoende bedrijventerreinen in 071-regio

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daar gaan de gemeenten en het bedrijfsleven in de 071-regio (de Leidse regio plus Katwijk) zich sterk voor maken.

Hun doelen zijn uitgewerkt in een strategie voor de komende tien jaar, getiteld 'Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten'. Donderdag 21 november presenteerden voorzitter van Economie071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt de strategie. Die bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerreinen.

De vraag naar bedrijventerrein tot 2030 is becijferd op 47,2 à 63,5 hectare. Die ruimte is nodig voor uitbreiding van bedrijven maar ook voor vervanging als gevolg van transformatie van bedrijventerrein naar andere functies zoals wonen. De 071-regio heeft een aanbod van zo'n 70 hectare bedrijventerrein. Dat lijkt genoeg maar lang niet alle ruimte is direct beschikbaar. Van een deel wordt nog onderzocht of de bestemming 'bedrijventerrein' een optie is.

De gemeenten gaan zich nu inspannen om die onderzoeklocaties - het 'zachte' aanbod - daadwerkelijk als bedrijventerrein te bestemmen. De ruimte op bedrijventerreinen wordt intensief ingericht en gebruikt. Als dat mogelijk is wordt in de hoogte uitgebouwd en vindt parkeren onder de grond, op daken of op een centrale plek plaats.Lopende transformatieplannen gaan pas door als compensatie van verloren gegane hectares mogelijk is.

In Leiderdorp zijn momenteel transformatieplannen voor de Lage Zijde, dat deels weer groen gebied wordt, en de Baanderij, waar gedacht wordt aan woningbouw. Ook Leiden en Katwijk hebben transformatieplannen voor respectievelijk vijf en drie bedrijventerreinen. Compensatie van hectares bedrijventerrein die door transformatie verloren gaan, gebeurt in eerste instantie binnen de gemeentegrenzen en indien dit niet lukt binnen de regio 071. De gemeenten gaan tot 2030 geen andere bedrijventerreinen transformeren dan degenen die nu al bekend zijn. Daarmee bieden zij investeringszekerheid aan de ondernemers.

Om uitvoering van de strategie te waarborgen, hebben de gemeenten en het bedrijfsleven afgesproken dat de stuurgroep bedrijventerreinen, bestaande uit de wethouders van de 071-gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, blijft bestaan. Voor de uitvoering wordt in 2020 een plan gemaakt.

De concept bedrijventerreinenstrategie is in te zien op www.economie071.nl. In januari 2020 vinden in de verschillende gemeenten informatiebijeenkomsten voor ondernemers en gemeenteraadsleden plaats.

Meer berichten