Logo leiderdorpsweekblad.nl
Het uitkijkpunt op het dijkje langs De Does. Op de grens van land en water is de bovenkant te zien van de dure stalen damwand die verplicht moest worden aangelegd om het uitkijkpunt te realiseren.
Het uitkijkpunt op het dijkje langs De Does. Op de grens van land en water is de bovenkant te zien van de dure stalen damwand die verplicht moest worden aangelegd om het uitkijkpunt te realiseren. (Foto: J.P.Kranenburg)

Meningen verdeeld over uitkijkpunt Munnikkenpolder

"De politiek weet het geld wel te verbrassen", "Wat een sof, veel en veel te duur", "Veel geld voor twee bankjes op betonblokken met een hekje er om heen". De kritiek die op de sociale media wordt geleverd op het eind vorige week opgeleverde uitkijkpunt in de Leiderdorpse Munnikkenpolder is niet mals. Dan gaat het vooral over om de prijs: de bouw van het uitkijkpunt bovenop het dijkje langs de rivier De Does heeft 30.000 euro gekost. Maar er zijn ook andere geluiden te horen. Zoals: "Mooie, rustige plek om even uit te rusten en te genieten van de omgeving: beleving van de mooie natuur!" en "Het had enkele tientallen meters verder richting Meerburgermolen moeten liggen maar is sowieso een aanwinst voor de polder".

Door: Corrie van der Laan

Opvallend is dat er ook felle kritiek komt van Leiderdorpse raadsleden, die tijdens de raadsvergadering van 1 juli nog instemden met het beschikbaar stellen van het geld voor de aanleg van het uitkijkpunt. VVD fractievoorzitter Bart Hoenen (VVD) heeft spijt van zijn 'ja'. "Het feit dat je dit als gemeenteraad goedkeurt…. Je schaamt je ogen uit je kop", zegt hij voor de camera van De Telegraaf. Ook D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks is niet blij. "Ik vind het eindresultaat een beetje tegenvallen", laat hij weten op Twitter. De politici hadden een heel ander soort uitkijkpunt voor ogen: een ronde vogelobservatiehut op palen. Dat was het beeld dat ze kregen voorgeschoteld in 2016, aldus Hoenen.

Toentertijd was het de bedoeling dat het uitkijkpunt in de Achthovenerpolder zou komen te staan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het drie jaar geleden inderdaad het idee was een observatiepunt in de vorm van een toren neer te zetten. Maar dat bleek te duur. Bovendien keurde het Hoogheemraadschap dit plan af omdat de hoogte van het uitkijkpunt niet boven het dijkje langs De Does mocht uitsteken.  In 2018 werd besloten dat de Munnikkenpolder een betere plek voor het uitkijkpunt zou zijn en koos het college voor het nu gerealiseerde ontwerp.

Maar toen het tijd werd daadwerkelijk met de aanleg te starten, bleek dat het gereserveerde geld niet vanuit potje voor de herinrichting van de Achthovenerpolder was overgeheveld naar het potje voor de Munnikkenpolder. Dat was de reden dat het college de gemeenteraad begin vorige maand moest vragen alsnog geld beschikbaar te stellen.

Gezien de financieel zwaardere tijden die eraan komen, wilde de raad eigenlijk het hele uitkijkpunt schrappen. Maar dat was geen reële optie, legde wethouder Daan Binnendijk (CDA) uit. Omdat het werk inmiddels al was aanbesteed, zou dan een boete van 14.500 euro (ex. BTW) betaald moeten worden. Het laten uitvoeren kwam voor de gemeente op een bedrag van 22.500 euro, dankzij een subsidie van 7.500 euro van de regio Holland-Rijnland. De keuze is tussen € 14.500 betalen voor niets of € 22.500 voor een uitkijkpunt, zo hield Binnendijk de raad voor, die vervolgens schoorvoetend maar unaniem akkoord ging met de uitgave.

  

Dure stalen damwand

De hoge kosten voor de aanleg hebben volgens de gemeente vooral  te maken met de noodzaak een stalen damwand te slaan die moet voorkomen dat het hele uitzichtpunt verzakt en De Does in glijdt. Alleen al die wand kost ruim 18.000 euro.

Bij het uitkijkpunt wordt nog een bord geplaatst met informatie over de vogels die in de polder te zien zijn. Ook elders in de Munnikkenpolder komen nog twee informatieborden.

Meer berichten