V.l.n.r. Marijke Menting (beleidsmedewerker gemeente), John van den Berg (bestuurslid Jeugdfonds), Linda Hogervorst (coördinator Jeugdfonds) en Angelique Beekhuizen (wethouder Leiderdorp).
V.l.n.r. Marijke Menting (beleidsmedewerker gemeente), John van den Berg (bestuurslid Jeugdfonds), Linda Hogervorst (coördinator Jeugdfonds) en Angelique Beekhuizen (wethouder Leiderdorp). Foto: Johan Kranenburg

Gemeente Leiderdorp en Jeugdfonds Sport & Cultuur verlengen samenwerking

Algemeen

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en het Jeugdfonds Sport & Cultuur is met een jaar verlengd. Donderdagmiddag 6 december zetten wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) en bestuurslid John van den Berg van het Jeugdfonds in het gemeentehuis hun handtekeningen onder het contract.

Sinds februari 2015 kunnen inwoners van Leiderdorp gebruik maken van het Jeugdfonds. Dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat ook kinderen en jongeren uit gezinnen die financieel erg krap zitten, kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het fonds betaalt voor hen bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging of het lesgeld voor muziek- of toneelcursussen en kan ondersteuning geven bij de aanschaf van sportkleding of een muziekinstrument.

"Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans krijgen zich te ontwikkelen", zo legde wethouder Beekhuizen het belang van het fonds uit.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt onderdeel uit van het minimabeleid en ontvangt ieder jaar een bijdrage van de gemeente. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds. Aanvragen moeten gedaan worden via een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener of jongerenwerker.

Het afgelopen jaar maakten honderd Leiderdorpse kinderen gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat aantal groeit elk jaar, vertelde Beekhuizen. Dat komt enerzijds door de stijging van het aantal gezinnen dat het moet doen met een minimum inkomen en anderzijds doordat het Jeugdfonds steeds bekender wordt.

De samenwerkingsovereenkomst is dit keer met slechts een jaar verlengd omdat Leiderdorp haar minimabeleid in de eerste helft van 2019 gaat evalueren. Er wordt dan gekeken naar de effectiviteit van alle maatregelen binnen het beleid.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant