Logo leiderdorpsweekblad.nl

Romeinse weg en dorp opgegraven naast N206

Archeoloog Jeroen Loopik met een stuk houten paal van de Romeinse weg
Archeoloog Jeroen Loopik met een stuk houten paal van de Romeinse weg (Foto: PR)

Langs de Ir. G. Tjalmaweg (N206) is bij archeologische opgravingen een deels intacte weg van zo'n 125 meter uit de Romeinse tijd gevonden. De bijbehorende Romeinse nederzetting bevat huisplattegronden, een grachtensysteem en een grafveld.

De vondst kwam aan het licht tijdens archeologisch onderzoek dat de provincie Zuid-Holland langs de Tjalmaweg in Katwijk uitvoert, ter voorbereiding op de werkzaamheden voor de RijnlandRoute.

De gaafheid en volledigheid van de Romeinse weg, onderdeel van de Limesweg die langs de grens van het Romeinse rijk liep, zijn een grote verrassing. Ook de lengte van de aangetroffen weg is bijzonder. De bermgreppels en de verticale houten palen - die dienden om de weg niet te laten verzakken - zijn na bijna 2000 jaar nog aanwezig. Sommige van de eikenhouten palen zijn manshoog. Deze Romeinse weg dateert vermoedelijk uit het jaar 125 AD (na Christus).

Naast de Romeinse weg en het pleisterwerk zijn onder andere huisplattegronden, greppels en grachten, en een grafveld met crematiegraven en graven gevonden. In de grachten zijn grote hoeveelheden aardewerk, fragmenten van leren schoeisel, munten, houten voorwerpen, dakpannen en een visfuik aangetroffen.

Dit zijn waardevolle vondsten die een completer beeld geven van de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Zuid-Holland en de Romeinse Limes. Een absolute topvondst is een stuk Romeins bouwmateriaal, waarop nog pleisterwerk en een schildering te zien zijn, dit wordt niet vaak gevonden.


Publieksdag op 13 oktober

Op zaterdag 13 oktober, tijdens de Nationale Archeologiedagen, organiseert de provincie Zuid-Holland met de gemeente Katwijk een speciale publieksdag. Bezoekers kunnen dan de opgraving langs de Tjalmaweg bezoeken, zij moeten zich hiervoor van te voren aanmelden. Meer informatie over deze publieksdag en aanmelden voor een rondleiding staat vanaf donderdag 27 september a.s. op www.rijnlandroute.nl. De belangrijkste vondsten worden in ieder geval vanaf begin 2019 in het Informatiecentrum van de RijnlandRoute tentoongesteld.

Het onderzoek langs de N206 Ir. G. Tjalmaweg wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten uit Amersfoort, ondersteund door medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers. De opgraving duurt nog enkele weken. Het archeologisch onderzoek wordt in 2018 afgerond, afhankelijk van wat er nog wordt aangetroffen. In 2019 worden de resultaten van het archeologisch onderzoek gepubliceerd.

Meer berichten