Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Alcoholgebruik en roken onder leerlingen in Hollands Midden gedaald

  Zorg & Welzijn

Het percentage leerlingen (13 tot en met 16 jaar) in Hollands Midden dat alcohol drinkt, is sterk gedaald sinds de vorige meting in 2013. Het percentage leerlingen dat aangeeft in de laatste vier weken alcohol te hebben gedronken is gedaald van een derde naar een kwart. Ook roken minder leerlingen dan zes jaar geleden.

Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd die in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder leerlingen in het voortgezet onderwijs in het hele land. In de regio Hollands Midden hebben zo’n 13.000 leerlingen in klas 2 en klas 4 de uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hierin waren vragen opgenomen over de lichamelijke en psychosociale gezondheid, welzijn, leefstijl (onder andere alcohol, roken, drugs, bewegen, seksualiteit), vrije tijd en school. 

Alcohol

Van alle leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 46 procent ooit alcohol gedronken, dit is vergelijkbaar met zes jaar geleden. Het percentage dat de afgelopen vier weken heeft gedronken is wel gedaald: van een derde naar een kwart. In klas 2 heeft 1 op de 10 leerlingen recent alcohol gedronken en in klas 4 zijn dit 4 op de 10 leerlingen. Er is nauwelijks verschil in alcoholgebruik tussen jongens en meisjes.

Roken

Net als voor alcoholgebruik is voor roken een positieve trend te zien. Van de leerlingen in klas 2 en klas 4 heeft 8 procent aangegeven wel eens een sigaret te hebben gerookt, in 2013 was dit nog een kwart. De helft hiervan rookt wekelijks. Er is geen verschil in rookgedrag tussen jongens en meisjes. E-sigaretten worden wel meer gebruikt door jongens dan meisjes. Van de jongens heeft 23 procent ooit een E-sigaret gebruikt, tegenover 14 procent van de meisjes. 

Stress, maar positief

Stress wordt aangegeven door 43 procent van de leerlingen, vaker in klas 4 dan in klas 2 en vaker bij meisjes dan bij jongens. Somberheid komt eveneens meer voor bij meisjes dan bij jongens. Desondanks ervaren ongeveer 9 van de 10 jongens en 8 van de 10 meisjes hun gezondheid als (zeer) goed, voelen zich meestal (zeer) gelukkig, zijn (zeer) tevreden met hun leven en hebben (veel) vertrouwen in de toekomst.

Wettelijke taak gemeenten

De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. GGD’en in het hele land voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op een soortgelijke wijze uit met naast de landelijke vragen ook ruimte voor regionale vragen.

Meer berichten