Logo leiderdorpsweekblad.nl
Wethouder Angelique Beehuizen (2e van links) met adviesraadleden (v.l.n.r.) Babs Banning, Hein van der Zande (voorzitter), Jessica Langenhoff en Jan van Gorp. Op de foto ontbreken Wies Dahmen, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier. | Foto: J.P. Kranenburg
Wethouder Angelique Beehuizen (2e van links) met adviesraadleden (v.l.n.r.) Babs Banning, Hein van der Zande (voorzitter), Jessica Langenhoff en Jan van Gorp. Op de foto ontbreken Wies Dahmen, Matthijs Landsmeer en Astrid Selier. | Foto: J.P. Kranenburg (Foto: J.P. Kranenburg)

Adviesraad adviseert nu over hele sociaal domein

  Zorg & Welzijn

Sinds 1 juni 2019 adviseert de Wmo-adviesraad de gemeente Leiderdorp niet meer alleen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar over het gehele sociaal domein. De adviesraad heet daarom voortaan: Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp.

Via de Adviesraad Sociaal Domein kan het gemeentebestuur van Leiderdorp advies vragen over (concept)beleid rondom onder andere jeugd, werk en inkomen, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, sport en gezondheid. Maar de adviesraad kan ook ongevraagd op eigen initiatief met een advies aan burgemeester en wethouders komen.

Wethouder sociaal domein, Angelique Beekhuizen: "Met de instelling van de Adviesraad Sociaal Domein gaat een wens van het college in vervulling. Binnen het sociaal domein kunnen onderwerpen niet los van elkaar worden gezien. Een adviesraad die vanuit een breed perspectief naar vraagstukken kijkt, is dan ook van grote meerwaarde."

De voorzitter van de adviesraad, Hein van der Zande, doet tevens een oproep aan de inwoners van Leiderdorp om de adviesraad te komen versterken: "Het takenpakket van de adviesraad is uitgebreid. Het advieswerk is waardevol en aantrekkelijk. Wij zoeken nieuwe leden die deskundig zijn op de hierboven genoemde beleidsvelden en mee willen denken over gemeentelijk beleid."

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hein van der Zande via de website www.adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl. Hij neemt dan snel contact met u op. Op de website is ook meer informatie over de adviesraad te vinden.

Meer berichten