Afbeelding
Foto: Corrie van der Laan

3 ton om verenigingen te helpen met energiekosten

Politiek

De gemeente Leiderdorp trekt 300.000 euro uit om verenigingen te helpen die door de hoge energiekosten in de problemen dreigen te komen. Van dat bedrag wordt 100.000 euro gereserveerd als subsidie aan hockeyclub Alecto voor de aanschaf van LED-verlichting op alle hockeyvelden.

Door: Corrie van der Laan

De gemeenteraad moet er 30 januari nog een officiële klap op geven maar tijdens de bespreking van het voorstel afgelopen maandag in het politiek forum was al duidelijk dat alle fracties akkoord zijn met de ondersteuningsregeling. Dat kan ook moeilijk anders want wethouder Herman Romeijn (LPL) kwam ermee op verzoek van diezelfde raad. 

Er is een vragenlijst naar alle sport-, kunst- en cultuur- en recreatieve verenigingen in Leiderdorp gegaan om te inventariseren welke consequenties de hoge energieprijzen voor hen hebben. Volgens Romeijn konden veel clubs dat nu nog niet zeggen omdat ze nog lopende contracten hebben.

Voor Alecto ligt dat anders. De hockeyclub zou met het nieuwe energiecontract zo’n 175.000 euro per jaar gaan betalen, terwijl dat nu 25.000 euro is. Voorzitter Erik Ploegmakers vertelde dat de vereniging klem zit omdat er na de magere coronajaren geen geld in kas is voor verduurzamingsmaatregelen. De aanschaf van LED-verlichting op alle velden zou de energierekening met 40 procent kunnen verlagen. De politiek stond positief tegenover de subsidie van een ton om dat te bekostigen. Daarvoor moet Alecto wel meewerken aan een onderzoek naar een toekomstbestendigheid van de club.

Voor de andere verenigingen die zich wellicht de komende tijd melden voor financiële steun, stelt het college een subsidieregeling op.

Vooralsnog wordt de 3 ton steungeld uit de reservepot van de gemeente gehaald maar de verwachting is dat dit geld terug komt via een extra uitkering uit het gemeentefonds.

Uit de krant