Een deel van de regionale zoekgebiedenkaart voor windenergie (blauwe blokjes) en zonne-energie (gele strepen). | Bron: Op naar Neutraal, RES Holland Rijnland
Een deel van de regionale zoekgebiedenkaart voor windenergie (blauwe blokjes) en zonne-energie (gele strepen). | Bron: Op naar Neutraal, RES Holland Rijnland

Leiderdorpse politiek sluit windmolens in Munnikkenpolder niet uit

Politiek

Windmolens in de Munnikkenpolder? Liever niet, is de mening van de Leiderdorpse politiek. Maar een meerderheid van de gemeenteraad is wel bereid de optie op tafel te houden, zo bleek maandagavond tijdens de discussie over de Regionale Energie Strategie.

Door: Corrie van der Laan

Dertig regio’s in Nederland stellen momenteel een Regionale Energie Strategie (RES) op waarin ze onder meer onderzoeken hoe en waar ze grootschalig duurzame energie kunnen opwekken. In de RES voor onze regio, Hollands Rijnland, is een zoekgebiedenkaart voor zonne- en windenergie opgenomen. De strook van de Munnikkenpolder langs de A4 is de enig zoeklocatie in Leiderdorp voor wind.


Vogelparadijsje

Wat lokale en regionale natuur- en groenorganisaties betreft, gaat daar meteen een vette streep door. De Munnikkenpolder heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot niet alleen een populair natuur- en recreatiegebied maar ook een vogelparadijsje dat door bedreigde vogelsoorten als grutto’s, wulpen en visdiefjes als rust-, foerageer en broedgebied gebruikt wordt. Zet er windmolens neer en “het gebied wordt te onrustig, te verstoord en te gevaarlijk voor vogels door malende rotorbladen”, zo schrijft het Groenoverleg Leiderdorp in een brief aan de gemeenteraad. Ook het Comité Doesbrug schreef een brief aan de raad waarin uiteen gezet wordt dat windmolens in deze polder het natuurgebied de das om zullen doen. De brief is medeondertekend door IVN Leiden, de regionale Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude e.o en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Rob Sperna Weiland van het Comité Doesbrug benadrukte maandagavond nog eens dat eventuele molens geen plekje pal langs de A4 kunnen krijgen vanwege de ondergrondse gasleiding die daar loopt. Wat betekent dat ze zo’n beetje middenin de polder komen te staan.

CDA-burgerraadslid Jan Huisman toonde zich ook een verklaard tegenstander van windmolens in de Munnikkenpolder. Hij vroeg zich af of de bijzondere natuurwaarden van de polder wel goed genoeg voor het voetlicht zijn gebracht in de regio en stelde voor om ‘breder onderzoek te doen naar een betere locatie voor windmolens’. Hij gaf daarbij niet aan waar die betere locatie zou kunnen zijn en dat vond een raadsmeerderheid van GroenLinks, PvdA, LPL en de ChristenUnie-SGP wat te gemakkelijk. Ook zij hebben liever geen windmolens in de Munnikkenpolder maar zijn wel bereid de optie te overwegen als er geen alternatief is. Want ook Leiderdorp zal aan de slag moeten als de regio over een kleine dertig jaar energieneutraal wil zijn. “We willen het zoekgebied Munnikkenpolder niet schrappen. Alleen al om te laten zien dat we ook onze bijdrage willen leveren”, aldus ChristenUnie-SGP raadslid Geert Schipaanboord.

Uit de krant

Uit de krant