De grutto is een van de weidevogels die De Groene Klaver graag ziet terugkeren in de Achthovener- en de Hondsdijksepolder.
De grutto is een van de weidevogels die De Groene Klaver graag ziet terugkeren in de Achthovener- en de Hondsdijksepolder. Foto: Jan Schouten

Natte stukken weiland en uitgesteld maaien om weidevogels te lokken

Duurzaam & Groen Natuur

In de Achthovenerpolder in Leiderdorp en de aangrenzende Hondsdijksepolder in Koudekerk aan den Rijn is op vier plekken een stuk weiland onder water gezet. Ook wordt in een groter deel van de polder het maaien uitgesteld. Deze maatregelen zijn genomen door De Groene Klaver, een coöperatie van boeren en tuinders in de regio, om weidevogels als grutto, kievit en tureluur terug te lokken naar de polders. 

Het aantal broedende weidevogels in de polders aan de oostkant van Leiderdorp is de laatste jaren sterk afgenomen. De weidevogelstand gaat al jaren achteruit maar dat werd versneld door de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten in het gebied door netbeheerder TenneT; dat gaf zoveel onrust dat weidevogels zich hier niet meer veilig voelden. 

Het werk in de polders is nu klaar en de Groene Klaver hoopt dat de vogels weer terugkeren. Om dat te stimuleren, is met de bij de corporatie aangesloten boeren afgesproken om de weidegronden extra aantrekkelijk te maken als broedgebied. De kletsnatte stukken zijn ideaal voor weidevogels als plek om voedsel te zoeken en veilig te slapen. En door delen van de percelen wat later in het seizoen te maaien, houden de vogels en hun kuikens een goede schuilplek in het lange gras.


Tellen

Om te meten of de maatregelen effect hebben, zullen regelmatig telrondes plaatsvinden en zal ook het gedrag van weidevogels in de polders gemonitord worden. 

Uit de krant