Wethouder Binnendijk is verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën. | Foto: archief.
Wethouder Binnendijk is verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën. | Foto: archief. Foto: J.P. Kranenburg

Financiële zorgen bij gemeente; tekorten lopen op

Algemeen

De gemeente voorziet een klein overschot voor de jaren 2024 en 2025. Voor de jaren daarna zijn er sterk oplopende tekorten. Die constatering is zorgelijk. Dat blijkt uit een doorkijkje van de gemeentelijke financiën.

Tekst: Marc Wonnink.

De tekorten voor 2026 lopen in rap tempo op. Enerzijds ligt dat aan de oplopende kosten voor de jeugdzorg. Anderzijds krijgt de gemeente vanaf 2026 veel minder geld van de Rijksoverheid. De gemeente streeft naar een sluitende begroting voor 2024, maar de meerjarenraming vanaf 2026 is niet sluitend te krijgen. ‘Geen haalbare kaart’, aldus het gemeentebestuur.

Daar komt bij dat de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende inflatie het ook niet goedkoper maken voor de gemeente. Voor de komende twee jaar heeft de gemeente die kosten ondervangen. Maar daarna wordt dat lastig.

Bezuinigingen

Wethouder Daan Binnendijk waarschuwt de gemeenteraad en inwoners alvast. ‘Het is niet de vraag of we moeten bezuinigen, maar dat we moeten bezuinigen.’ Om die reden start de gemeente direct na vaststelling van de begroting in het najaar met een bezuinigingsoperatie. ‘Over de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen hopen we tegen die tijd een beter beeld te kunnen geven.’

Belastingen omhoog

Om in 2024 en 2025 het huishoudboekje op orde te krijgen wil het college verschillende maatregelen nemen. Zo wordt de voorgenomen ‘beperking van de woonlasten voor inwoners in 2024 en 2025’ geschrapt. In andere woorden, de afvalstoffenheffing gaat in die jaren stijgen voor 1, 2 en meerpersoonshuishoudens. Dat levert de gemeente 800.000 euro op.

Ravijnjaar

Hoe het na 2025 moet, daar zijn gemeenten nog niet over uit. Omdat het Rijk een andere manier van geld uitkeren heeft bedacht, zijn er grote onzekerheden bij gemeenten. Nu krijgen gemeenten een percentage van wat het Rijk per jaar uitgeeft. Het Rijk wil dit koppelen aan het bruto nationaal product.

Uit de krant