Het maaien gebeurt in stroken: pas als het gemaaide deel weer is aangegroeid, komt het stuk dat was blijven staan aan de beurt.
Het maaien gebeurt in stroken: pas als het gemaaide deel weer is aangegroeid, komt het stuk dat was blijven staan aan de beurt. Foto: Jasper Klapwijk

Gefaseerd maaien

Algemeen Pareltjes van de Heemtuin

Elk landschapje in de Heemtuin heeft zijn eigen beheermethoden en uitdagingen, maar in de regel moet elk onderdeel één keer per jaar gemaaid worden. Hoe vaak en wanneer dit moet gebeuren, hangt onder meer af van de voedselrijkdom van de bodem. Maaien is nodig om de natuurlijke ontwikkeling tot bos tegen te gaan; als er een jaar niet gemaaid wordt groeien er al gauw bomen in een landschap, en neemt de diversiteit af. 

Maaien heeft vanzelfsprekend ook invloed op de fauna in de Heemtuin, want waar gemaaid wordt groeien geen bloemen meer en is er geen voedsel en schuilplek meer voor dieren. Ook planten waar vlinders eitjes op afzetten of waar rupsen van eten (zogenoemde waardplanten), verdwijnen met het maaien. 

Om toch nog ruimte te bieden aan fauna proberen we zoveel mogelijk gefaseerd te werken. Bij het maaien laten we bepaalde stukken staan. Hierdoor is er nog schuilgelegenheid en zijn er voldoende voedsel- en waardplanten voor dieren. De stukken die blijven staan worden pas gemaaid als de eerste stukken weer zijn aangegroeid. Door op deze manier te werken blijft er over een lange periode voldoende ruimte voor dieren. 

Kortgezegd is maaien dus juist goed voor flora en fauna, zolang het maar gefaseerd gebeurt, en er goed naar de omstandigheden gekeken wordt.

De Leiderdorpse heemtuin is een halve eeuw geleden aangelegd als onderdeel van park De Houtkamp. Het is zonder twijfel één van de mooiste heemtuinen in het land, met een breed scala aan landschapstypen, ieder met zijn eigen plantensoorten. Een wandeling door de heemtuin is voor iedereen een aanrader, maar hoe meer je weet over alles wat er groeit en bloeit, hoe leuker het wordt. Daarom belicht heemtuinbeheerder Jasper Klapwijk in deze rubriek steeds een ander pareltje van de heemtuin.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant