Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>ogelvlucht rotonde Schildwacht. | Foto: PR</p>

ogelvlucht rotonde Schildwacht. | Foto: PR

(Foto: )

Verbreding Oude Spoorbaan met onderdoorgang voor langzaam verkeer bij rotonde Schildwacht

De Oude Spoorbaan in Leiderdorp wordt verbreed naar 2x2 rijstroken en krijgt voor fietsers en voetgangers een ongelijkvloerse kruising onder de rotonde bij de Schildwacht. De maximumsnelheid voor het wegverkeer wordt 70 km/u.

Op 5 oktober namen de colleges van Leiden en Leiderdorp dit uitvoeringsbesluit over het tracédeel Oude Spoorbaan van de Leidse Ring Noord. De reconstructie van de Oude Spoorbaan verbetert de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer en vergroot de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Fietsers hoeven in de nieuwe situatie niet meer gelijkvloers over te steken bij de rotonde N445/N446. Het fietspad tussen deze rotonde en die bij de Schildwacht wordt verlegd naar de noordzijde van de Oude Spoorbaan. Onder de rotonde bij de Schildwacht komt een ruime en lichte onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. Deze sluit aan op het fietspad aan de zuidkant van de Oude Spoorbaan. Het fietspad wordt vanaf de rotonde N445/N446 tot en met de kruising Sumatrastraat in Leiden verbreed naar 4 meter. Daarmee verbetert deze regionale en veelgebruikte fietsroute ook voor recreanten en scholieren uit de richting Oud Ade en Leiderdorp. 

Stil asfalt
Via de nieuwe onderdoorgang kunnen (ook mindervalide) voetgangers de bushaltes bij de wijk Leyhof aan beide zijden van de Oude Spoorbaan veilig bereiken. De Boterhuispolder wordt zo ook toegankelijker voor recreanten. De Oude Spoorbaan krijgt stil asfalt. Langs de weg komt bij de wijk Leyhof een begroeid geluidscherm van maximaal 85 centimeter hoog. Door de groene uitvoering gaat het scherm op in het landschap en geeft het nauwelijks verstoring van uitzicht. Dit komt tegemoet aan de wens van de omwonenden. Het geluidscherm kan zo laag blijven en toch effectief zijn doordat naast het gebruik van stil asfalt de middenberm wordt versmald naar 2,5 meter. Door deze versmalling zijn weggebruikers ook eerder geneigd zich aan de maximumsnelheid te houden. Deze maximumsnelheid wordt verder gehandhaafd door de weginrichting, de bebording en door smiley-borden.

Leidse Ring Noord
De reconstructie van de Oude Spoorbaan is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van de Leidse Ring Noord is de ruggengraat voor vele ruimtelijke ontwikkelingen in Leiden en Leiderdorp en een randvoorwaarde om ambities in de regio waar te kunnen maken.

Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord - tracédeel Oude Spoorbaan is vastgesteld door de colleges van Leiden en Leiderdorp en wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden. Die nemen naar verwachting in november (Leiderdorp) en december (Leiden) een besluit.

Meer berichten