Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein | Leiderdorps Weekblad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Om genoeg parkeerplaatsen te kunnen realiseren moeten aan de Brittenstein nog tien tot twaalf bomen geveld worden.
Om genoeg parkeerplaatsen te kunnen realiseren moeten aan de Brittenstein nog tien tot twaalf bomen geveld worden. (Foto: Johan Kranenburg)

Meer bomen weg en minder nieuw groen bij Brittenstein

Op het terrein op de hoek van de Brittenburg en de Brittenstein, waar woningcorporatie Rijnhart Wonen momenteel 56 sociale huurappartementen bouwt, moeten tien tot twaalf bomen meer worden gekapt dan oorspronkelijk was aangegeven. Bovendien komt, als de bouw klaar is, minder groen terug dan was gepland. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een dinsdag 2 juli aan de gemeenteraad verstuurde brief.

Door: Corrie van der Laan

Het oorspronkelijke plan voor het groen rond het bouwproject kan niet uitgevoerd worden. Een gevolg van meetfouten door Rijnhart Wonen, legt het college uit. Bomen op en rond het beoogde parkeerterrein aan de Brittenstein zijn verkeerd of niet ingemeten. Hier zouden maar twee bomen weg moeten, maar nu blijkt dat om genoeg parkeerplaatsen aan te kunnen leggen, minimaal tien bomen extra het veld moeten ruimen.

Langs de Brittenburg zouden ter compensatie van twaalf al gevelde bomen op het projectterrein 23 kleinere bomen geplant worden. Maar bij nog eens nameten werd duidelijk dat de ruimte tussen de straat en de bebouwing te klein is, zodat die nieuwe aanplant geschrapt moet worden. 

Het college concludeert dat "Rijnhart Wonen de uiteindelijke controles op juistheid en uitvoerbaarheid van de plannen niet of onvoldoende heeft uitgevoerd".

Er moet nu een nieuw plan komen voor de inrichting van de omgeving van de appartementengebouwen. Dat plan zal minder groen bevatten dan het oude. Het college is bereid daarmee akkoord te gaan op voorwaarde dat er een compensatie komt door het planten van bomen in de omgeving of door een storting in het Gemeentelijk Herplantfonds. "Hierover lopen nog gesprekken", aldus het college.

Bij de planontwikkeling voor de appartementengebouwen is een klankbordgroep van omwonenden nauw betrokken geweest. Het nieuwe groenplan zal rond de zomervakantie met hen besproken worden. Ze zullen hier overigens niet veel meer aan kunnen veranderen, verwacht het college. Alleen in de soortenkeuze voor het groen is nog wat inspraak mogelijk. Als er toch meer groen moet komen, gaat dat ten koste van parkeerplaatsen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>