Colleges in regio gaan voor regioraad
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR
Politiek

Colleges in regio gaan voor regioraad

De colleges van de gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude) willen toe naar de vorming van een Leidse regioraad. Een conceptvoorstel daarvoor wordt deze week aan de gemeenteraden voorgelegd. Die hebben dan tot half mei de mogelijkheid met suggestie voor aanpassingen en wijzigingen te komen. Voor Leiderdorpers is er op dinsdag 11 april een informatie/meepraatavond in het gemeentehuis.

In de afgelopen maanden zijn in het kader van het project Toekomstvisie Leidse Regio verschillende mogelijke samenwerkingsvormen geanalyseerd. Dat heeft geleid tot de keuze voor de 'zware samenwerkingsvorm' van een regioraad. Volgens de college is dat nodig vanwege de zware taken waarvoor de regio staat: "Uitvoering van de grote ambities uit de Toekomstvisie vergt een samenwerkingsvorm die betrekking heeft op allerlei taken, bevoegdheden en verantwoordelijken, met voldoende geld en ambtelijke capaciteit ('denk- en doekracht') om deze goed te kunnen uitvoeren".

Concrete thema's waarop de samenwerking wordt aangegaan zijn wonen & groen, vervoer & betere bereikbaarheid, het aanbod van regionale voorzieningen , economie en aanpassing aan klimaatveranderingen en duurzaamheid.

De Leidse regioraad wordt een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling 'Leidse regio' met een dagelijks bestuur (burgemeesters en/of wethouders) en een kaderstellende en controlerende regioraad waarin alle raadsfracties uit de regio stemrecht hebben.

Participatie inwoners, instellingen en bedrijven

Veel inwoners, instellingen en bedrijven in de regio hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun stem te laten horen.  Er is een enquête over het project gehouden onder duizenden inwoners en op 7 maart is er een grote conferentie in Corpus geweest, waar alle geïnteresseerden van harte welkom waren om mee te praten over de toekomst van de Leidse Regio. Ruim 300 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid.

Leiderdorpers kunnen meepraten

Ook de komende maanden is er gelegenheid voor inwoners om hun mening te laten horen. In Leiderdorp is er volgende week dinsdag een informatieavond over de Toekomstvisie Leidse Regio. De gemeenteraad geeft eerst uitleg over het doel van de Toekomstvisie en een overzicht van de stand van zaken. Daarna kan iedereen zijn mening geven. De avond vindt plaats in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1 en begint om 20.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website http://www.leidseregio2027.nl/ .

Meer berichten