Logo leiderdorpsweekblad.nl
Rond de Winkelhof zijn volgens de concept 'Visie op bouwhoogtes' al hoogteaccenten genoeg.
Rond de Winkelhof zijn volgens de concept 'Visie op bouwhoogtes' al hoogteaccenten genoeg. (Foto: Corrie van der Laan)

‘Zorg dat je de Leiderdorpse schaal behoudt’

  Politiek

Er zijn nog maar weinig plekken in Leiderdorp waar op ingrijpende schaal nieuwbouw kan plaatsvinden en waar die ook de flink de lucht in kan gaan. Dan heb je het eigenlijk alleen over bedrijventerrein de Baanderij en de zone langs de noordoost kant van de A4. Dat zei Martijn Niehof van adviesbureau KuiperCompagnons maandag 10 januari tijdens een online raadsinformatieavond waar hij de concept hoogbouwvisie voor Leiderdorp presenteerde.

Door: Corrie van der Laan

Het document heeft de naam ‘Visie op bouwhoogtes Leiderdorp’ meegekregen. Dat geeft het doel van de visie beter aan, aldus Niehof. “Je kan hiermee sturen op initiatieven. Partijen die willen bouwen in Leiderdorp weten zo vooraf wat de mogelijkheden zijn als het gaat om bouwhoogtes.”

Bij het opstellen van de visie zijn de gemeente en het adviesbureau niet over één nacht ijs gegaan. Er was in april vorig jaar een online informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden en daarna is een enquête uitgezet die door 820 Leiderdorpers is ingevuld. Na de zomer zijn er rondetafelgesprekken geweest met inwoners, bedrijven en organisaties.

De rode lijn die daaruit kwam was: zorg dat je bij nieuwbouwprojecten de Leiderdorpse identiteit en schaal behoudt, vertelde Niehof. De bouwhoogtes die er in de verschillende delen van het dorp al zijn, zijn leidend. Het betekent dat je in het oude dorp moet uitgaan van twee tot drie bouwlagen. Daar kan eventueel nog een vierde laag bovenop – je zit dan aan maximaal 12 meter - maar die moet dan wel ‘terugliggend’ gebouwd worden, dus minder zichtbaar vanaf de straat.

De gewone woonhuishoogte van maximaal 9 meter moet de basis worden in de reguliere woonwijken. Wel zijn daar bescheiden appartementengebouwen van vier tot vijf woonlagen, maximaal 15 meter, ook een optie. Daarbij moeten de gevels van de bovenste twee lagen dan weer een eindje naar achteren liggen.

Rond park De Houtkamp kan het wat hoger: vier tot zes woonlagen met ‘terugliggende’ uitschieters tot acht à negen lagen (maximaal 27 meter). En aan de Engelendaal wordt een maximum hoogte van 33 meter (11 lagen) voorgesteld


Accenten

In de omgeving van de Winkelhof moet je volgens de concept visie niet hoger gaan dan zes tot zeven bouwlagen. Opvallend, want in maart 2020 kwam de gemeente nog met een schetsplan voor een tweemaal zo hoge woontoren op de plek van het oude gemeentehuis. Dat zou een mooi ‘hoogteaccent’ geven. Maar volgens Niehof zijn er in dit gebied al accenten genoeg. Hij stelt dat hier juist de onderste laag van de bebouwing belangrijk is, om het op straatniveau gezellig te houden.

Voor hoogteaccenten tot maximaal 45 meter zijn volgens de visie wel mogelijkheden op de Baanderij en langs de A4.


Informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 20 januari organiseert de gemeente Leiderdorp een online informatiebijeenkomst over de hoogbouwvisie voor alle geïnteresseerden. Aanmelden kan tot en met 17 januari bij Diantha Ploeg via e-mail d.ploeg@leiderdorp.nl. Na aanmelding wordt er een link gestuurd voor de Teams-bijeenkomst.

Meer berichten