Wethouder Rik van Woudenberg nam vorig jaar officieel een nieuwe Leiderdorpse laadpaal in gebruik.
Wethouder Rik van Woudenberg nam vorig jaar officieel een nieuwe Leiderdorpse laadpaal in gebruik. Foto: J.P. Kranenburg

Gemeenteraad wil onderzoek naar veilig opladen elektrische auto’s vanuit eigen woning

Politiek

Onderzoek of het mogelijk is elektrische auto’s die geparkeerd staan op de openbare weg op een veilige manier vanuit de eigen woning op te laden. Die opdracht geeft de voltallige Leiderdorpse gemeenteraad mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Door: Corrie van der Laan

In Leiderdorp is het niet toegestaan een elektrische auto die niet op eigen terrein staat op te laden met een kabel vanuit het eigen huis. De reden is dat het snoer dan over de stoep loopt, wat teveel struikelgevaar zouden geven. Jammer, vindt de voltallige gemeenteraad, want gebruik van eigen stroom is een stuk goedkoper dan de auto aan een openbare laadpaal leggen. Bovendien kunnen mensen die zonnepanelen hebben zo hun eigen opgewekte elektriciteit gebruiken voor hun elektrische auto En dat kan mensen weer stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.

Wethouder Rik van Woudenberg (D66, duurzaamheid) beloofde de raad het verlangde onderzoek uit te voeren en de resultaten terug te koppelen.


Het nieuwe normaal

De gemeenteraad ging maandagavond 7 juni unaniem akkoord met de Integrale visie laadinfrastructuur. Daarin staat hoe Leiderdorp ervoor wil zorgen dat er ook in de toekomst voldoende laadpalen in de gemeente zijn voor het groeiende aantal elektrische auto’s. Vanaf 2030 mogen er geen nieuwe auto’s meer verkocht worden die uitlaatgassen uitstoten, wat betekent dat elektrische auto’s in een snel tempo het nieuwe normaal zullen worden. Daarom moeten alle gemeenten op papier zetten hoe zij ervoor willen zorgen dat er mogelijkheden zijn om die auto’s op te laden, met name voor mensen die dat niet op eigen terrein kunnen doen.

Het aantal openbare laadpalen in de gemeente is de afgelopen jaren al in een rap tempo toegenomen: eind 2017 waren het er acht, eind 2020 stond de teller op tachtig. Volgens de prognoses uit 2018 zijn er in 2025 189 nodig. Voor elke openbare oplaadplaats verdwijnt nu een reguliere parkeerplaats, maar volgens wethouder Van Woudenberg zijn er tot nu toe geen signalen dat dit zorgt voor problemen in de vorm van toename van de parkeerdruk.


Groene stroom

De openbare laadpalen worden in Leiderdorp geplaatst en geëxploiteerd door commerciële partijen. Momenteel zijn dat Allego en PARKnCHARGE. Zij leveren groene stroom, en dat moeten eventuele nieuwe aanbieders ook doen, vind de gemeenteraad. Maandagavond werd unaniem een amendement van het CDA aangenomen om die voorwaarde in de visie vast te leggen.

De Integrale visie laadinfrastructuur wordt elke twee jaar bijgesteld. En dat is ook hard nodig, stelde D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks, want in de energietransitie gaan veranderingen razend snel. “Het is als het maken van een foto van een bewegend object, het is nooit helemaal scherp.”

Uit de krant