Logo leiderdorpsweekblad.nl
De komende jaren moet de hoeveelheid energie uit duurzame bronnen enorm toenemen om fossiele energie te vervangen.
De komende jaren moet de hoeveelheid energie uit duurzame bronnen enorm toenemen om fossiele energie te vervangen. (Foto: Pixabay)

CDA: Geen windmolens langs Munnikkenpolder

  Politiek

Het is onverantwoord om de Munnikkenpolder bij de regio Hollands Midden aan te prijzen als kansrijk gebied voor het plaatsen van windmolens. Dat vindt de CDA-fractie in de Leiderdorpse gemeenteraad.

Door: Corrie van der Laan

De strook polder pal langs de A4 wordt in een studie uit 2016 genoemd als een plek waar je prima minimaal drie windmolens kwijt zou kunnen. Maar de situatie is in de afgelopen vier jaar totaal veranderd, zo betoogde CDA-raadslid Medea Hempen. Toen was de polder een zandwingebied, nu is het een broed- en leefgebied van veel vogels, waaronder bedreigde soorten als de grutto.

De windmolens kwamen maandag aan de orde toen de gemeenteraad de lijst van opmerkingen en aanvullingen besprak die de gemeente Leiderdorp meegeeft aan de opstellers van de concept Regionale Energie Strategie (RES). Op die lijst stond dat de regio zou moeten kijken naar de kansen voor windenergie in Leiderdorp, en dan met name naar het stuk polder langs de A4. Maar die aanbeveling werd op voorstel van het CDA afgezwakt. Nu wordt aangeraden om kansrijke locaties in Leiderdorp af te wegen tegen alternatieve locaties in de regio.

Alleen de PvdA stemde niet in met de nieuwe formulering. Er zijn altijd argumenten te bedenken om iets niet te doen, maar als we stappen willen maken in de energietransitie, moeten we vooral kijken naar wat Leiderdorp wèl kan doen, stelde fractievoorzitter Olaf McDaniel.

Zon op daken

Alle dertig regio’s in Nederland moeten dit jaar een Regionale Energie Strategie maken waarin ze aangeven hoe ze energie gaan besparen en overschakelen op duurzame energie. De Leiderdorpse politiek heeft aardig wat aanvullingen op het eerste concept van de RES van Hollands Midden. Zo wil de gemeenteraad meer aandacht voor zonnepanelen op particuliere daken. GroenLinks zou zelfs willen dat er enige dwang toegepast kan worden om eigenaren van geschikte daken te bewegen hun dak beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen, maar dat ging de andere partijen te ver.

Waterstof

Bij het opwekken van wind- en zonne-energie is het vaak hollen of stilstaan; het ene moment wordt een overmaat aan elektriciteit geproduceerd, het andere moment niets. Daarom moeten in de RES ook plannen worden opgenomen voor het opslaan van energie op wijk-, gemeentelijk- en regionaal niveau, vindt de Leiderdorpse raad Daarbij moet gekeken worden naar de mogelijkheden van waterstof. Het idee is dan om bij energieoverschotten waterstof te produceren, dat opgeslagen wordt voor later gebruik.

Warmterotonde

In de concept RES staat klip en klaar dat de regio Hollands Midden restwarmte uit het Rotterdamse havengebied keihard nodig om in de warmtevraag te voorzien als de aardgaskraan dicht gaat. Maar de aanleg van Warmterotonde, een pijplijn die de warmte naar onze regio moet brengen, gaat bepaald niet soepel. De Leiderdorpse raad wil meer duidelijkheid over de kans dat de Warmterotonde er komt. Als de onzekerheid te groot blijkt, moet in de RES een alternatief plan worden opgenomen voor de warmtevoorziening.

Thuiswerken

De coronacrisis heeft veel mensen en bedrijven geleerd dat er meer mogelijk is op gebied van thuiswerken dan voorheen werd gedacht. En hoe meer er thuisgewerkt wordt, hoe minder energieverbruik door verkeer en vervoer. Neem de nieuwe inzichten over thuiswerken ook mee in de RES, vraagt de Leiderdorpse gemeenteraad.


Meer berichten