Logo leiderdorpsweekblad.nl
Dominee Stephan Kurtzahn gaat voor in een lege Scheppingskerk.
Dominee Stephan Kurtzahn gaat voor in een lege Scheppingskerk. (Foto: F.J. Onvlee)

Preken voor een lege kerkzaal

  Geloof & Religie

Dominee Stephan Kurtzahn van de Protestantse Gemeente Leiderdorp ging zondagochtend 22 maart voor in een lege kerkzaal. Vanwege het coronavirus was het voor kerkgangers niet mogelijk bij de dienst aanwezig te zijn. Wel konden zij  de viering in de Leiderdorpse Scheppingskerk veilig thuis live - of later - beluisteren via www.kerkomroep.nl. Ook de komende zondagen zijn de diensten online te beluisteren. 

Ondanks de aangescherpte maatregelen rondom het Corona-virus blijven de Dorpskerk en Scheppingskerk in Leiderdorp open. Mensen zijn een aantal ochtenden in de week welkom in de kerken voor een gesprek of om een kaarsje te branden – op gepaste afstand.

“De situatie waarin wij ons bevinden heeft iets weg van een surrealistische film”, vindt dominee Kurtzahn. “Tegelijkertijd gebeurt er iets bijzonders: de hectiek van de dag maakt plaats voor stilte en rust.” In zijn preek van afgelopen zondag sprak hij over de kansen die de crisis ons biedt: om de aarde te laten herstellen, om na te denken over de zin van het bestaan en om écht om te zien naar elkaar, ook al kunnen we niet bij elkaar op bezoek. “Laten wij ons richten op al diegenen die niet gezien worden. Op de mensen in Syrië. Op de vluchtelingen op Lesbos. Op mensen die geen aandacht krijgen. En laten we om genezing bidden.”

Eenzaamheid voorkomen

De Protestantse Gemeente Leiderdorp wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in de huidige situatie vereenzamen. Daarom zijn de Leiderdorpse kerken vier ochtenden per week open: de Scheppingskerk op maandag- en donderdagochtend, de Dorpskerk op dinsdag- en woensdagochtend, telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Bezoekers die dat willen kunnen in gesprek met een pastoraal medewerker of predikant. Uiteraard wordt voldoende afstand gehouden en wordt het aantal bezoekers in de gaten gehouden. Wie thuis niet voldoende om handen heeft, kan een puzzel komen lenen. Ook kunnen er producten worden ingeleverd voor de Voedselbank. Binnenkort begint er een kaartenactie, waarbij mensen elkaar kaarten kunnen sturen. Activiteiten zoals de maandelijkse inzameling van oud papier, de boekenmarkt op 15 en 16 mei en vele andere activiteiten zijn inmiddels afgelast.

Om contact en inspiratie te blijven bieden, heeft de Leiderdorpse kerk de website www.pgleiderdorp.nl volledig aangepast. Bezoekers kunnen filmpjes bekijken van de dominees Stephan Kurtzahn en Hester Smits, een gebed of gedicht lezen of een dienst beluisteren. Er staan knutselfilmpjes op en filmpjes waarop mensen de kijker begroeten. De website wordt dagelijks ververst.

Bellen

Wie zich alleen voelt en een gesprek wil, moet niet schromen om te bellen, benadrukken zowel Smits als Kurtzahn. “De kerk is altijd bereikbaar. Daarvoor hoef je geen lid van de kerk te zijn.” Hester Smits is bereikbaar via 06-51627241, Stephan Kurtzahn via 071-7503774. Ook een dienst mee- of terugluisteren? Kijk op www.kerkomroep.nl en zoek op ‘Scheppingskerk Leiderdorp’. 

Meer berichten