Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>&nbsp;Een handvol wormen die worden uitgezet.&nbsp;</p>

 Een handvol wormen die worden uitgezet. 

(Foto: Jasper Klapwijk)
Pareltjes van de Heemtuin

Bodemverbetering

Beheerder Jasper Klapwijk belicht in deze rubriek steeds een ander pareltje van de Leiderdorpse heemtuin.

Op een aantal plekken in de heemtuin zijn we de afgelopen jaren bezig met het verbeteren van de bodem.

Dit was nodig omdat de bodem op sommige plekken erg hard, voedselarm en slecht doorlatend was geworden. De slechte bodemkwaliteit was van invloed op plantengroei, er was weinig diversiteit meer en de planten die er groeien gingen achteruit.

Voor een gezonde bodem is het belangrijk dat deze voldoende organisch materiaal bevat. Organisch materiaal zorgt er voor dat de bodem kan werken als een spons en zo in staat is om vocht en voedingsstoffen vast te houden. Een gezonde bodem heeft ook een rijk en divers bodemleven en biedt ruimte aan onder meer regenwormen, duizendpoten, pissebedden en talloze soorten micro-organismen.

Om de bodem te verbeteren verspreiden we elk jaar een laag compost over de grond. Compost is eigenlijk een term voor half verteerd organisch materiaal. Het bodemleven zorgt er vervolgens voor dat dit opgebrachte materiaal vermengd wordt met de aarde eronder. Vooral regenwormen spelen hierbij een belangrijke rol. Regenwormen trekken het materiaal de grond in, graven daarmee gangen en zorgen zo voor vermenging en een verbetering van de bodemstructuur. Om ervoor te zorgen dat de opgebrachte compost goed verwerkt kan worden, hebben we twee jaar geleden verschillende soorten wormen uitgezet. Deze wormen zijn inmiddels hard aan het werk, en helpen ons zo mee om bodem te verbeteren.

Meer berichten