Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Woensdagochtend 8 september werd het Taalpact ondertekend in het Leidse Volkshuis.&nbsp;</p>

Woensdagochtend 8 september werd het Taalpact ondertekend in het Leidse Volkshuis. 

(Foto: Simone Both)

Leiderdorp en Leiden pakken samen laaggeletterdheid aan

De wethouders Rik van Woudenberg (Leiderdorp) en Yvonne van Delft (Leiden) ondertekenden woensdagochtend 8 september, in de week van ‘lezen en schrijven’ een Taalpact. Dit is een actieplan om laaggeletterdheid terug te dringen. 

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en rekenen. Ook zijn ze vaak digitaal minder vaardig. Ze ervaren hierdoor tal van problemen: ze zijn minder zelfredzaam, hebben vaker last van schulden en vinden moeilijker een baan. Iemand die laaggeletterd is kan wel lezen en schrijven, maar het niveau is onvoldoende om volledig mee te doen in de samenleving. 


Bestrijden én voorkomen

Yvonne van Delft (Werk en Inkomen): “In Leiden en Leiderdorp zijn er zo’n 14.500 laaggeletterden. Dat is een grote groep mensen die door hun laaggeletterdheid niet goed mee kunnen komen in onze samenleving. Of het nou gaat om het lezen van een bijsluiter, voorlezen aan je kinderen of het schrijven van een sollicitatiebrief. Door beter te leren lezen en schrijven vergroot je je zelfredzaamheid. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. Met dit Taalpact maken we hier concrete afspraken over.” 

Rik van Woudenberg (Onderwijs) vult aan: “Met het Taalpact zijn Leiden en Leiderdorp een voorbeeld voor andere gemeenten, iets waar we trots op zijn. We zetten in op het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Dat voorkomen begint al heel vroeg. Nog voor kinderen naar school gaan is het belangrijk dat ouders hen voorlezen. Daarnaast hebben we als gemeente ook een voorbeeldfunctie. We moeten zorgen dat ons taalgebruik begrijpelijk is voor iedereen. Bovendien hebben wij een voorbeeldfunctie als werkgever. Daarom hebben beide gemeenten hier een verbeterplan voor gemaakt.” 

Het Taalpact noemt vijf actiepunten: werk en participatie, armoede en schulden, het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen en het verbeteren van betrokkenheid van ouders, gezondheid en welzijn en de eigen rol van de gemeente.


Samenwerken

Samenwerken is essentieel om laaggeletterdheid effectief aan te pakken. BplusC coördineert het Taalhuis in Leiden en Leiderdorp. Dit betekent dat mensen in de BplusC bibliotheken terecht kunnen met vragen over het taal-, digitaal- en rekenaanbod in de regio. Maar de Taalhuizen vormen ook het centrum van het lokale taalnetwerk. Ze zorgen ervoor dat lokale instellingen en partijen uit de regio met elkaar de uitdaging aangaan om laaggeletterdheid te bestrijden en dat ze met elkaar in gesprek zijn over thema’s, aanpak en aanbod. Om dit te bekrachtigen zetten, naast de wethouders van Leiderdorp en Leiden, ook alle andere partners uit het taalnetwerk deze week een handtekening onder het Taalpact.

Meer berichten