Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>V.l.n.r. Geert Schipaanboord, Jip Meijer en Mirjam van der Stelt.</p>

V.l.n.r. Geert Schipaanboord, Jip Meijer en Mirjam van der Stelt.

Verkiezingen

Drie Leiderdorpse kandidaten voor Tweede Kamerverkiezingen

Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart doen 37 partijen mee. Op alle kieslijsten bij elkaar staan 1579 kandidaten. Drie daarvan komen uit Leiderdorp: Geert Schipaanboord van de SGP, Jip Meijer van de Libertaire Partij en Mirjam van der Stelt van het CDA. Het Leiderdorps Weekblad sprak met hen alle drie.


Geert Schipaanboord (SGP): ‘Meer waardering voor de mensen in de zorg’

Geert Schipaanboord (1985) is sinds 2004 actief voor de SGP en maakt al zeven jaar deel uit van de Leiderdorpse gemeenteraad. In de periode 2014-2018 vertegenwoordigde hij de SGP en de ChristenUnie binnen de lokale CDA-fractie, in 2018 was hij lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP, die één zetel in de wacht sleepte.

Vier jaar geleden was Schipaanboord de enige Leiderdorper op een landelijke kieslijst. Hij stond toen op plek 6, de SGP haalde 3 zetels. Dit keer staat hij op plek 7, terwijl de SGP volgens de peilingen opnieuw op drie zetels uitkomt. Het is dus niet waarschijnlijk dat hij een plek op het Haagse pluche krijgt. Hoewel de landelijke politiek hem zeker trekt, vindt hij dat geen drama op dit moment in zijn leven. “Ik ben net van baan gewisseld; na twaalf bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten waar ik de laatste jaren projectleider Jeugd was, werk ik nu bij de Stichting Ontmoeting in Rotterdam als manager Maatschappelijke Opvang. Daarbij gaat het om het regelen van huisvesting en begeleiding voor dak- en thuislozen.”

Mocht een Tweede Kamerzetel er toch van komen, dan zou hij zich in eerste instantie willen inzetten voor de medewerkers in de zorg. “Er moet meer waardering komen voor de mensen die in de zorg het echte werk doen. Niet alleen de ziekenhuismedewerkers maar ook de mensen die werken in verpleeghuizen en in de wijkverpleging. Het gaat dan om verbetering van de werkomstandigheden maar ook om een beter salaris.”

Ook zou hij aanpassingen in het belastingstelsel willen waardoor gezinnen met één kostwinnaar niet langer extra zwaar belast worden. “In veel gezinnen waar maar één partner werkt is daar een duidelijke reden voor, bijvoorbeeld een chronische ziekte, een handicap of bijzondere zorgtaken van de niet-werkende partner.

Zijn derde speerpunt is vrijheid van onderwijs. Ouders moeten een school voor hun kinderen kunnen kiezen die past bij hun levensovertuiging, is het SGP standpunt en dat onderschrijft Schipaanboord ten volle.

De afgelopen jaren heeft Schipaanboord goed contact onderhouden met de Tweede Kamerfractie, en dat zal ook de komende jaren zo zijn. “We komen een aantal keer per jaar bij elkaar met de top 10 van de kieslijst. Iedereen geeft dan inbreng vanuit zijn eigen ervaring en expertise. Zo hebben we ook tussen de verkiezingen door invloed op het fractiebeleid.”


Jip Meijer (Libertaire Partij): ‘Terug naar de basis, terug naar de burger’

Jip Meijer (1960) woont sinds 2000 in Leiderdorp. Hij staat op plek 28 van lijst 20, de Libertaire Partij.

Meijer studeerde rechten in Leiden en haalde zijn MBA (Master of Business Administration) in Rotterdam. Na achttien jaar als jurist voor defensie, waar hij zich bezig hield met de inkoop van groot materieel, gooide hij het roer om. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en organiseert militair-historische reizen – wat nu even stil ligt vanwege corona. Daarnaast heeft hij een klein taxibedrijf.

De moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 markeert voor Meijer het moment waarop hij besloot politiek actief te worden. Het gedachtengoed van Fortuyn sprak hem aan, vooral waar het gaat om het indammen van de macht en de omvang van het overheidsapparaat. Na de roemloze ondergang van de LPF was hij een tijd politiek zoekende. De PVV en Forum voor Democratie leken opties maar vielen af door hun gebrek aan interne democratie. “Mijn insteek is ‘politiek doe je met elkaar’, ik ben geen type om achter een sterke man aan te lopen”, zo verklaart hij.

Afgelopen zomer sloot hij zich aan bij de Libertaire Partij. “Hun ideeën passen bij mij: de overheid moet klein, efficiënt en faciliterend zijn, en de burgers zo vrij mogelijk laten.” Hij wil veel kortere lijnen tussen de Kamerleden en de burgers die ze vertegenwoordigen. “Terug naar de basis, de burger moet het uitgangspunt zijn en niet allerlei maatschappelijke groepen en belangenclubjes waar de overheid zich nu op richt.” Die burger moet je zoveel mogelijk zijn gang laten gaan, die is in het algemeen best in staat zijn eigen boontjes te doppen, is zijn overtuiging. En voor wie dat niet lukt, biedt een basisinkomen een oplossing.

Die burger is ook de sleutel om uit de financiële crisis te komen die na corona onvermijdelijk zal toeslaan, is de overtuiging van Meijer. “Versterk de positie van de burger - die ook boer, zzp-er, winkelier, horecaondernemer, etc is - via een sterke belastingverlaging.”

Twintig partijen doen in alle kieskringen mee aan de Twee Kamerverkiezingen en de LP is daar één van. Volgend jaar zal de partij in een flink aantal gemeenten ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De vraag of dat in Leiderdorp ook gebeurt en of hij dan lijsttrekker wordt, vindt Meijer wat te vroeg komen. “Dat hangt er helemaal vanaf hoe goed we het op 17 maart doen in Leiderdorp.”


Mirjam van der Stelt (CDA): ‘Ik vind het een eer op de lijst te staan’

Mirjam van der Stelt (1972), voorzitter van de CDA-fractie in de Leiderdorpse gemeenteraad, heeft zichzelf nooit aangemeld voor een plekje op de kieslijst voor de Tweede Kamer van haar partij. Toch vinden Leiderdorpers haar naam op hun stembiljet – ze staat op plek 72 van de CDA kandidatenlijst. 

“De voorzitter van het bestuur van CDA Zuid-Holland heeft me gevraagd of ik staartlijstkandidaat wilde zijn. En daar heb ik volmondig ‘ja’ op gezegd, ik vind het een eer om op de lijst te staan”, vertelt ze.

Ze legt uit dat op de CDA kieslijst de eerste 51 kandidaten in alle twintig kieskringen dezelfden zijn. Daarnaast heeft elke kieskring een staartlijst, met daarop nog eens een aantal kandidaten. In kieskring 15, waar Leiderdorp onder valt, zijn dat er 29 wat de totale CDA-lijst op 80 kandidaten brengt. “De bedoeling is om zo ook herkenbare CDA-ers uit eigen regio, eigen gemeente, op de lijst te krijgen”, legt Van der Stelt uit. “Het is ook leuk om op deze manier zichtbaar te zijn voor je achterban.”

Van der Stelt, in het dagelijks leven werkzaam als adviseur Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, voert niet actief campagne en heeft niet de ambitie in de Tweede Kamer te komen. Maar wat doet ze als ze zoveel voorkeurstemmen krijgt dat ze recht heeft op een zetel? “Dan zal ik die zeker aanvaarden.”

Meer berichten