Dader brand kelderbox veroordeeld
Logo leiderdorpsweekblad.nl

Dader brand kelderbox veroordeeld

De 46-jarige vrouw die op 21 februari een kelderbox nabij het winkelcentrum Winkelhof aanstak en daardoor een behoorlijke schade veroorzaakte, is veroordeeld voor haar daad.

door Nico Kuyt

In maart werd de 46-jarige als verdachte aangehouden vanwege camerabeelden. Die werden haar fataal en zij werd in haar woning aangehouden. De brand veroorzaakte veel schade en overlast. De 24 appartementen boven het winkelcentrum moesten hun huis uit. Vier winkels liepen waterschade op en er was sprake van zwaar lichamelijk letsel. De dader kan zich naar eigen zeggen weinig meer van de avond herinneren, want zij heeft die avond naar eigen zeggen 3 flessen wijn genuttigd en op enig moment buiten westen is geweest, maar het Openbaar Ministerie is van mening dat uit de camerabeelden duidelijk blijkt dat de verdachte de enige persoon is geweest die de kelderruimte heeft bezocht en het niet anders kan zijn dan dat zij de brand heeft gesticht. De raadsman voor de verdachte verlangde vrijspraak, want er kon niet met zekerheid vastgesteld worden dat er sprake was van brandstichting. Daar ging de rechter niet met mee. Op de plaats van de brand zijn geen onderdelen van elektrische installaties aangetroffen die het zou kunnen veroorzaken. Het vuur is opzettelijk aangestoken. De dader woonde destijds in een appartement van het gebouw en had met de buurman, de eigenaar van de in brand gestoken box, een voorgeschiedenis van minder vriendelijke aard. Zij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 541 dagen en met en proeftijd van 5 jaar. Volgens de rechter moet er ernstig rekening worden gehouden dat de mogelijkheid bestaat dat de verdachte opnieuw een misdrijf zal begaan. Zij dient aan de benadeelden een vergoeding te voldoen.

Meer berichten