Verfresten? Niet in het riool!
Logo leiderdorpsweekblad.nl
| Afbeelding: pr.
| Afbeelding: pr. (Foto: pr.)

Verfresten? Niet in het riool!

regio • Alles wat door de gootsteen of het toilet wordt gespoeld, komt in het riool terecht. Schadelijke stoffen zoals verfresten, komen hierdoor onnodig in het oppervlaktewater en tasten de waterkwaliteit aan. De afvalwaterzuivering kan verfresten uit het rioolwater filteren, maar een deel komt alsnog in het oppervlaktewater terecht. Help mee aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit en lever verfresten in bij de milieustraat.

Gemiddeld spoelt elke Nederlander jaarlijks 3,5 kilo afval door het riool. Dat is vergelijkbaar met 9,6 miljoen volle vuilniszakken per jaar voor heel Nederland. Als je afval in het riool gooit dat eigenlijk in de vuilnisbak thuishoort, dan kan dit leiden tot dichtgeslibde riolen en vastgelopen gemalen. Daarnaast zorgt verkeerd gebruik van het riool ook voor verstoppingen, overstromingen en stankoverlast.

Houd het water gezond
Bij het reinigen van verfgereedschap zoals kwasten en rollers, wordt het water vervuild met waterbezwaarlijke stoffen. Hoe meer vervuiling - met stoffen die niet thuishoren in het riool - des te nadeliger voor het milieu en des te hoger de zuiveringskosten. Daarnaast hebben deze chemische stoffen hun neerslag op de kwaliteit van het water wat na het zuiveringsproces wordt geloosd op het oppervlaktewater en dat kan nadelige effecten hebben voor de flora en fauna en de volksgezondheid.

Samen voor een gezonde waterketen
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten werken met elkaar aan een schoner milieu en een goede waterkwaliteit. Ook u kunt een bijdrage leveren door verfresten niet door de gootsteen of het toilet te spoelen, maar ze in te leveren bij de milieustraat van uw gemeente.

Meer informatie op www.nietinhetriool.nl.

Meer berichten