Logo leiderdorpsweekblad.nl
De Heere Schouten op 't Joppe.
De Heere Schouten op 't Joppe. (Foto: PR)
Erop uit

Voetveer De heere Schouten vanaf komend weekeinde weer in de vaart

Veel vogels bouwen hun nest in de polders rond 't Joppe. Tientallen soorten ganzen, kieviten, scholeksters, grutto's en een enkele tureluur zien de Zwanburgerpolder, het eiland Koudenhoorn en de Tengnagel bij de Leidse Merenwijk als een ideale broedplaats. Vanaf vrijdag 31 maart is het voetveer De heere Schouten weer in de vaart om deze unieke broedplekken rond dit deel van de Kaag te bezoeken.

Je kan op twee plaatsen op het antieke salonbootje uit het begin van de vorige eeuw instappen voor een romantische tocht langs de polders. Dat kan als je vanuit de Leidse Merenwijk langs de Zijl naar het schiereiland Tengnagel gaat waar een speciale opstapplaats is aangelegd. Je kan ook aan boord gaan in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan bij het VVV-kantoor.

 Het door vrijwilligers bediende voetveer doet altijd de Zwanburgerpolder aan, waar je ook in het broedseizoen over de dijk mag wandelen. In deze polder zijn de meeste nesten gemarkeerd en veel schippers kunnen over de broedende vogels vertellen.

Het voetveer vaart elke vrijdag, zaterdag, zondag tussen 10 en 16.30 uur. Vanaf mei wordt ook op woensdag gevaren. Voor meer info: www.zwanburgerroute.nl.

Meer berichten