Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Kees van Haasteren is onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep voor het sportakkoord.</p>

Kees van Haasteren is onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep voor het sportakkoord.

(Foto: PR)

Lokaal Sportakkoord Leiderdorp is klaar

  Sport

Leiderdorp heeft een lokaal sportakkoord. Het document werd begin deze maand gepresenteerd. Doel van het sportakkoord is om meer inwoners van Leiderdorp blijvend, dus hun leven lang, te laten genieten van sport en bewegen.

Door: Corrie van der Laan

Het document is onder leiding van onafhankelijk sportformateur Wouter de Groot opgesteld door Leiderdorpse vrijwilligers en professionals die actief zijn op gebied van sport, zorg, bewegen en welzijn. Ze hebben ambities geformuleerd op vier gebieden en daar plannen voor concrete acties aan gekoppeld.


Scholen

Ambitie 1 is het uitbreiden van het aanbod van sport en bewegen voor kinderen op school door een betere samenwerking tussen scholen, kinderopvang en sportaanbieders. Hierbij horen plannen als het aanbieden van clinics op scholen door sportverenigingen en het aanschaffen van materialen om het bewegen in de pauzes en tijdens de voor- en naschoolse opvang te stimuleren. Ook zou Leiderdorp een sport-o-theek moeten hebben waar scholen sportmaterialen kunnen lenen.


Samenwerking

De tweede ambitie is een nauwere samenwerking tussen de sportverenigingen onderling, te beginnen met de clubs in sport- en recreatiepark De Bloemerd. Dat moet helpen om De Bloemerd veiliger te maken maar ook om sportevenementen beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast kunnen samen activiteiten georganiseerd worden voor alle Leiderdorpers, zoals een langebaanzwemtocht, een trailrun of een wandelchallenge voor mensen met een chronische ziekte of beperking.


Doelgroepen

Ambitie 3 richt zich op het in beweging krijgen van specifieke doelgroepen die daarvoor een extra zetje nodig hebben. Het gaat dan onder meer om ouderen, mensen met een migratie-achtergrond, kinderen en volwassenen uit gezinnen met een laag inkomen en mensen met een beperking. Clubhuis De Derde Helft doet al veel op dit gebied maar dat kan nog uitgebreid worden. Ook wordt gedacht aan online beweeglessen door lokale sport- en beweegaanbieders en fysiotherapeuten. Die lessen zouden beschikbaar gesteld kunnen worden via de website www.mijnleiderdorp.nl.


Vrijwilligers

Een goed sportaanbod staat of valt met beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. De vierde ambitie is dan ook om het aantal actieve Leiderdorpse vrijwilligers op het gebied van sport- en bewegen uit te breiden. Daarvoor is het onder meer nodig dat vrijwilligers meer waardering en ondersteuning krijgen en meer mogelijkheden tot opleiding.


Uitvoeringsbudget

Hoewel er veel bereikt kan worden door samenwerking en overleg is er zeker ook geld nodig om de ambities te verwezenlijken. Dat geld komt er ook: de Rijksoverheid zorgt voor een uitvoeringsbudget van 20.000 euro per jaar voor een periode van 3 jaar (2020-2022).


Stuurgroep

Er is een stuurgroep van acht Leiderdorpers geformeerd die gaan fungeren als trekkers voor de uitvoering van het Sportakkoord. Die bestaat uit Kees van Haasteren (onafhankelijk voorzitter), Arie van de Nadort (vertegenwoordiger binnensport), Peter Plooij (vertegenwoordiger buitensport), Joyce Thissen (Incluzio), Maarten de Fockert (Fysiotherapeut), Koos Koster (voorzitter Clubhuis De Derde Helft), Nicole Gerritsen (Smallsteps BSO) en Anoek Aertssen (gemeente Leiderdorp).

Het hele sportakkoord plus een filmpje waarin de stuurgroep zich voorstelt, is te vinden op de website www.leiderdorp.nl/sportakkoord.

Meer berichten