Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: PR

Veel ruimte voor uitwerking in coalitieakkoord Leiderdorp

  Politiek

Drie weken na de gemeenteraadsverkiezingen ligt het er al: het nieuwe coalitieakkoord voor Leiderdorp. De Lokale Partij Leiderdorp, de combinatie PvdA-GroenLinks en het CDA hebben hun plannen voor de komende vier jaar uiteen gezet in een compact akkoord, waarin veel ruimte is voor uitwerking.

Door: Corrie van der Laan

Het coalitieakkoord telt slechts zeven pagina’s. Het is bewust kort gehouden, zo staat in de inleiding. De drie partijen geven aan waar ze heen willen maar gaan niet in detail in op hoe dat moet gebeuren. De uitwerking laten ze over aan het nieuwe college. “Wij vinden dat passen bij een betrouwbare en transparante overheid”, aldus de coaltiepartners.

Een aantal opvallende zaken uit het akkoord:


Zelfstandig

Niet verwonderlijk met de LPL als grootste partij wordt de discussie over een fusie met de buurgemeenten deze collegeperiode in de ijskast gezet. De insteek is dat Leiderdorp zelfstandig is en blijft. Dat betekent wel dat de ambtelijke organisatie versterkt moet worden. Daarnaast wordt gestreefd naar versterking van de regionale samenwerking waar dat een meerwaarde oplevert voor Leiderdorp.


Tiny houses en kangoeroewoningen 

Woningbouw is speerpunt. De nieuw te bouwen woningen moeten toekomstbestendig zijn en er moet ruimte zijn om te experimenteren met bijvoorbeeld tiny houses voor starters en kangoeroewoningen voor het huisvesten van verschillende generaties bij elkaar. 

Topbouwlocatie wordt de Baanderij, maar ook op de plek van het oude gemeentehuis aan het Statendaalderplein en op de plek van De Buit op de hoek van de Buitenhoflaan en de Keizershof ziet de nieuwe coalitie kansen. 

Van alle nieuwbouw moet minimaal 35 procent bestaan uit sociale huur en nog eens 30 procent uit betaalbare huur (maximaal 1000 euro kale huur per maand) en betaalbare koop (maximaal NHG-grens die voor 2022 ligt op 355.000 euro). 


Windmolens

Rond 2030 moet Leiderdorp electriciteitsneutraal zijn, dat wil zeggen dat er net zoveel elektriciteit opgewekt als gebruikt wordt. Als het lukt, moet die opwekking kleinschalig en innovatief gebeuren: naast zonnepanelen wordt gedacht aan kleine windmolens of windmolens zonder wieken. 

Levert dat niet genoeg op, dat wordt gekeken of plaatsing van grotere windmolens bij het voormalige A4-HSL gebouw in de Bospolder mogelijk is.


30 km per uur

Op meer plekken in het dorp wil de nieuwe coalitie een maximum snelheid van 30 kilometer per uur invoeren. Daarvoor moet een plan ontwikkeld worden. 


Opkikker voor cultuur

De cultuursector moet een opkikker krijgen, door het faciliteren van het organiseren van evenementen maar ook door kunst- en cultuurorganisatiea zo nodig ondersteuning te geven voor het huren van oefen- en uitvoeringsruimten.


Verlaging kosten sportverenigingen

De bijdrage die sportverenigingen, met name degene die gevestigd zijn in De Bloemerd, moeten betalen voor de faciliteiten moet omlaag. Dat geldt vooral als die voorzieningen voor meerdere doelen en vaker kunnen worden gebruikt, waarbij het gebruik clubgebouwen voor activiteiten van De Derde Helft als voorbeeld wordt gegeven.


Betrokkenheid burgers

In de afgelopen collegeperiode hield D66 wethouder Rik van Woudenberg al een wekelijks spreekuur. Dat wordt nu uitgerold: alle wethouders voeren een spreekuur in voor de terreinen waarop zij verantwoordelijk zijn.

De kandidaat-wethouders zijn Herman Romeijn (LPL), Bob Vastenhoud (PvdA-GL) en Daan Binnendijk (CDA). Het nieuwe college zal tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 april worden geïnstalleerd.


Rondetafelgesprek

Op donderdagavond 14 april organiseren LPL, PvdA-GroenLinks en CDA een rondetafelgesprek met inwoners. Leiderdorpers kunnen dan reageren op het nieuwe coalitieakkoord. Lees er hier meer over.

Meer berichten