Logo leiderdorpsweekblad.nl
<p>Jonge dansers van De Rode Sneakers zetten de aftrap van &#39;Leiderdorp laat je zien, Leiderdorp laat je horen&#39; luister bij met een flashmob.&nbsp;</p>

Jonge dansers van De Rode Sneakers zetten de aftrap van 'Leiderdorp laat je zien, Leiderdorp laat je horen' luister bij met een flashmob. 

(Foto: WH)

Stimulans voor kunst en cultuur

  Cultuur

Met dertig felgekleurde vlaggen op de hoek van de Engelendaal en de Laan van Berendrecht werd zaterdag 14 mei een heldere boodschap afgegeven: kunst en cultuur in Leiderdorp moet beter zichtbaar, veelkleurig en dynamischer worden.

Door: Corrie van der Laan

Enkele tientallen lokale cultuuraanbieders kwamen hier om 12.00 uur bijeen voor de lancering van de campagne ‘Leiderdorp laat je zien, Leiderdorp laat je horen’. Opgezet door cultuurcoach Anne-Pauline van der A met als doel de cultuursector in het dorp te versterken. 

Er zijn in Leiderdorp veel organisaties, clubs en instellingen die zich bezig houden met een breed scala aan culturele activiteiten. En er wordt – in niet-coronatijden – ook best veel georganiseerd op cultureel gebied. Maar er is duidelijk ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld in de onderlinge afstemming en samenwerking, in de communicatie naar de Leiderdorpse bevolking en in de contacten met de gemeente. Van der A is in september vorig jaar voor twee dagen per week aangesteld om de lokale kunst en cultuur de broodnodige stimulans te geven. De campagne ‘Leiderdorp laat je zien, Leiderdorp laat je horen’ is daar een uitvloeisel van.


Gemeente

De cultuursector moet zelf aan de bak maar de gemeente moet ook haar steentje bijdragen. Dat vond ook de nieuwe cultuurwethouder Herman Romeijn (LPL). “We hebben wat te weinig waardering getoond voor kunst en cultuur”, gaf hij ruiterlijk toe tijdens zijn speech bij de lancering. Er is weliswaar begin vorig jaar een nieuwe cultuurnota vol goede bedoelingen aangenomen en er is geld uitgetrokken voor de cultuurcoach maar, zo stelde Romeijn, “aan de andere kant worden barrières opgeworpen als het gaat om subsidies en vergunningen.”

Concrete toezeggingen kon hij niet doen maar hij verzekerde dat hij gaat kijken hoe de gemeente de positieve initiatieven die nu in gang gezet zijn, kan stimuleren. Een belangrijke stap daarin wordt het continueren van de functie van cultuurcoach. De aanstelling van Van der A was slechts voor een jaar en zij vertrekt in september maar er moet zeker gezocht worden naar mogelijkheden om een opvolger voor haar aan te stellen. En dan het liefst voor meer uren per week, drong Van der A meteen maar aan, want er ligt meer dan genoeg werk.


Gedicht

Als afsluiting van de bijeenkomst droeg dichter Frans Terken een speciaal voor de gelegenheid gemaakt gedicht voor waarin dorpsgenoten worden opgeroepen zich te vergapen aan alles wat er te zien en te horen is op cultureel gebied in Leiderdorp, of zelf het podium of platform op te stappen (het hele gedicht staat onderaan dit artikel).


Verspreiden

De dertig vlaggen, die allemaal net wat anders zijn, werden aan het eind van de dag meegenomen door lokale cultuuraanbieders. “Het is de bedoeling dat ze bij repetities en uitvoeringen duidelijk zichtbaar buiten gezet worden”, legde Van der A uit. “Zo verspreid de boodschap zich door het hele dorp.” 

Er zijn in Leiderdorp wel wat meer dan dertig cultuuraanbieders dus niet iedereen heeft een vlag. Maar dat is geen probleem, zei Van der A. “We hebben ook nog een flexvlag die bij speciale gelegenheden te leen is.”Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


Met stem en beeld versterkt

staat hier de kunst van leven te kijk 

in dit dorp aan de stroom van Does 

Dwarswatering de bruggen van de Zijl 

karakteristieke halte aan het lange lint

langs Oude Rijn tot ‘t Joppe en de Kaag


hoe het ons als over een Jaagpad trekt 

naar elke richting verschillende stromingen 

ieder een eigen tak van cultuur

die dit dorp en haar inwoners optilt

in wat hier te zien is en meer nog te horen


Ja Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


de monden die we roeren

als we met verve spreken en zingen

het leven op de planken brengen

denk aan eertijds de Muzenhof 

is het nu de vloer van Sterrentuin en Zijlkwartier

of het koor van de kerk in het Oude Dorp


kijk hoe we in veel kleuren vlaggen

met dank aan Geert en de vlaggenmannen

dat door hun handen hier het dundoek wappert

om er met allen een feest van te maken

zo is straat plein en park kleurrijk versierd

vieren we hoe we samen de toon zetten

brengen zo kijkers en luisteraars hier op de been 


Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


met een keur aan kunst in de openbare ruimte

de Stier die je verwelkomt op de Leiderdorpse brug 

net als verderop de grote jongen met z’n molentje

bij de Leyhof Lakenvelder en Blaarkop 

naast de boer en zijn trekker

een melkbus met verbeelding gevuld


en nog zoveel meer dat hier te kijk staat -

de Entreemuur eigenhandig gemetseld 

waar je ’t Heerlijk Recht betreedt

bij Kerk- en Oranjewijk de rotonde 

waar een bronzen Vis op Wielen woont


Ja Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


en je hier als die vis in het water te voelen

een weerzien met verwante zielen

van allerlei disciplines wat wij schrijven

en scheppen uit hart hoofd en hand

het verband van makers in hun diversiteit

verenigd in hun liefde voor de cultuur


kom het zien of stap zelf naar het podium 

het platform voor koor en muziekband

toneelgroep en theatermaker de dans 

van klassiek tot modern maak het mee 

bij schilders beeldhouwers en fotografen


Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


dorpsgenoten kom bijeen en vergaap je 

aan wat je te zien krijgt wat er te horen is

laat je verrassen door het vertier en plezier

als de trommels roffelen de trompetten schallen

of vind het bij de Kunst in -Kring en Heemtuin

Leiderdorps Museum en Volksuniversiteit 


dompel je onder in de passie die ervan afstraalt 

en blijf als de Zwangere Vrouw achter Winkelhof 

in blijde verwachting - zo wacht ook zij alle dagen 

vol verwondering op wat je kunt horen 

en zien in ons kunstzinnige Leiderdorp


Leiderdorp laat je zien! Leiderdorp laat je horen!


en dat wij hier met z’n allen staan

stuk voor stuk en schouder aan schouder

ieder van ons hier naartoe gehaald

hoe wij ons geroepen voelen door haar 

die ons op dit veld vandaag verzamelt

niet zomaar iemand die er werk van maakt


bij wie het in hart en ziel leeft

om wat je in groep of je eentje beweegt

op te zoeken en te bijeen te brengen

die dit stimuleert en zo de cultuur stuurt

ook de vlag uit hier voor Anne-Pauline


Leiderdorp laat je horen! Leiderdorp laat je zien!


© Frans Terken 14.05.2022

Meer berichten