Logo leiderdorpsweekblad.nl
Een beeldengroep van 12e en voorlopig laatste de expositie in de heemtuin.
Een beeldengroep van 12e en voorlopig laatste de expositie in de heemtuin. (Foto: Johan Kranenburg)

Definitief geen beeldententoonstelling in Leiderdorpse heemtuin in 2020

  Cultuur

Er komt in de zomer van 2020 definitief geen beeldententoonstelling in de Leiderdorpse heemtuin in park De Houtkamp. Stichting Kunst in de Heemtuin heeft dat besluit genomen nadat eind vorig jaar duidelijk werd dat de gemeente geen subsidie meer wilde geven voor de jaarlijkse expositie. Wel zal worden getracht op een kleinschaliger manier kunst in de heemtuin te brengen.

"We vinden het natuurlijk ontzettend jammer om te stoppen met de beeldententoonstelling. Vooral voor alle mensen die daar altijd van genieten en die ons het afgelopen najaar massaal gesteund hebben", aldus Jos Gerrese, voorzitter van Stichting Kunst in de Heemtuin. De stichting verzamelde afgelopen najaar ruim vijfhonderd handtekeningen voor het behoud van de expositie. "We hebben veel reacties gekregen van mensen die vonden dat er best wat meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur in Leiderdorp. Dit besluit van de gemeente betekent een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Zo wordt Leiderdorp een beetje kleurlozer."

Financiering

De stichting heeft sinds 2008 ieder jaar de expositie 'De Heemtuin Verbeeld' georganiseerd. Met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie ziet stichting Kunst in de Heemtuin geen mogelijkheid om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de reeks voor te zetten. "De jaarlijkse subsidie van de gemeente vormde voor ons het leeuwendeel van de begroting. De subsidie is voor veel andere fondsen ook een voorwaarde om geld te geven. Daarmee raakt het wegvallen ons dubbel. We hebben veel alternatieve financieringsbronnen bekeken maar zonder steun van de gemeente gaat het gewoon niet.'

Ander initiatief

De stichting gaat wel door. "We onderzoeken de mogelijkheden om in de loop van het jaar met een veel geringer budget een ander kleinschaliger initiatief met kunst in de Heemtuin te organiseren. Daarnaast kijken we met belangstelling uit naar de ruimte die voor beeldende kunst wordt ingeruimd in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Leiderdorp. Ons doel blijft om jaarlijks een mooie, toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin."

Meer informatie op www.kunstindeheemtuin.nl.

Meer berichten