Burgemeesters Laila Driessen, Emile Jaensch en Henri Lenferink drukten gezamenlijk op een rode knop voor de officiële opening.
Burgemeesters Laila Driessen, Emile Jaensch en Henri Lenferink drukten gezamenlijk op een rode knop voor de officiële opening. Foto: Willemien Timmers

Brandweerkazerne Leiden-Noord officieel geopend

Algemeen

Hij was al een paar weken in gebruik, maar op vrijdagmiddag 18 november werd de nieuwe brandweerkazerne aan de Schipholweg officieel geopend. Burgemeesters Henri Lenferink van Leiden, Emile Jaensch van Oegstgeest en Laila Driessen van Leiderdorp drukten gezamenlijk op een grote, rode knop, waarmee een groot doek naar beneden viel en de gehele garage en de nieuwste auto’s zichtbaar werden.

Door Willemien Timmers

De opening vormde het sluitstuk van een traject dat ongeveer vijftien jaar heeft geduurd. De brandweerkazernes van Leiden-Noord (Gooimeerlaan), Leiderdorp en Oegstgeest zijn samengevoegd tot één ‘state of the art’ hybride brandweerkazerne, van waaruit zowel beroeps als vrijwillige manschappen gezamenlijk brandweerzorg leveren.

In zijn toespraak heette Henri Lenferink alle aanwezigen, waaronder ook bewoners van de boven de kazerne gelegen appartementen, van harte welkom en nam hen mee in de ontstaansgeschiedenis van de bouw van de kazerne.

“Het was een verdraaid lang traject”, sprak de Leidse burgervader. “Het leek bijna onmogelijk om in de buurt van de Willem de Zwijgerlaan een goede plek te vinden. Toch zijn we door blijven puzzelen.”

Terwijl hij zijn woorden sprak, liep ‘de halve zaal’ leeg omdat er een melding binnenkwam van een brand aan de Curaçaostraat. Alle bezoekers konden live meemaken hoe in een twintigtal seconden vanaf het ‘alarm’ de mannen wegreden.

“Er zijn heel wat discussies geweest voordat we konden gaan bouwen”, ging Lenferink verder. “Zo had de buurman allerlei bezwaren, leek de verkopende partij zijn papieren niet op orde te krijgen, wisten we niet of de kazerne wel goed kon aansluiten op een doorgaande weg, en waren we bang dat het fietsverkeer in de knel zou komen. Er was steeds een nieuw probleem voor elke oplossing die bedacht werd.”

Hij memoreerde ook aan de unieke situatie dat toen er eenmaal gebouwd kon worden, het nog wel hoger mocht van de gemeenteraad. “Daar zijn we niet meer aan begonnen. De bouw is heel snel gegaan.”

Met nadruk stelde hij dat de plek ook een Leiderdorpse en Oegstgeester kazerne is. “Het gevoel moet hier goed zijn voor iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat het goed gaat werken voor vrijwilligers en beroeps-brandweerlieden.

“Het was geen makkelijk traject voor de vrijwilligers uit Leiderdorp en Oegstgeest. Brandweerman of brandweervrouw zijn, dat deed je voor je eigen dorp. Zij moesten ook nog eens met een vrolijk gezicht verder terwijl ze wisten dat hun eigen kazerne zou ophouden te bestaan. Daar heb ik enorm veel waardering voor. Ik geloof dat jullie hier ook in deze samenleving je plek gaan vinden. Jullie zijn hartstikke hard nodig.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
De burgemeesters werden bijgepraat over de kazerne.
Afbeelding
De Leiderdorpse en Oegstgeester uniformen hangen klaar

Uit de krant