Van der Marckstraat binnenkort weer open in twee richtingen | Leiderdorps Weekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo leiderdorpsweekblad.nl
De rood-witte barrières worden binnen enkele weken verwijderd.
De rood-witte barrières worden binnen enkele weken verwijderd.
Verkeer

Van der Marckstraat binnenkort weer open in twee richtingen

Over twee tot drie weken kan het gemotoriseerde verkeer weer in twee richtingen door de Van der Marckstraat. Het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders heeft woensdag 11 juli officieel het besluit voor éénrichtingverkeer in de straat ingetrokken.

Binnenkort worden de rood-witte plastic barrières verwijderd. Ook de borden die wijzen op het eenrichtingsverkeer gaan weg. In overleg met bewoners, verenigd in het actiecomité VLAM (Vogelwijk Noord Leiderdorp Auto Mild) wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de overgang naar tweerichtingsverkeer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Kentekenonderzoek

Het college maakt vaart in verband met het kentekenonderzoek in het Zijlkwartier, de Vogelwijk en de Baanderij dat gepland staat voor september dit jaar. "Om betrouwbare resultaten te krijgen, is het  belangrijk dat het verkeer tegen die tijd gewend is aan de nieuwe situatie", legt een woordvoerder van de gemeente uit.  Het onderzoek is nodig om te komen tot een onderbouwd standpunt over de door Leiden gewenste afsluiting van de Spanjaardsbrug, maar ook om de verkeerscirculatie in de wijken in kaart te brengen: waar komen de auto's vandaan, waar gaan ze heen, is het doorgaand verkeer of bestemmingsverkeer. Die informatie wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP), waarin definitieve maatregelen worden opgenomen om het sluipverkeer door de wijken te verminderen. 

Sluiproute

Het deel van de Van der Marckstraat tussen de Lijnbaan en de kruising met de Vronkenlaan werd begin juni 2016 afgesloten voor verkeer richting de Vronkenlaan. Dat naar aanleiding van jarenlange klachten van bewoners die veel last hadden van druk autoverkeer door de smalle straat. Aanvankelijk ging het om een proef van een half jaar. De veronderstelling was dat het eenrichtingsverkeer een sluiproute om de Engelendaal te vermijden zou afsnijden. In januari 2017 werd bekend dat de maatregel niet het gehoopte effect had. In de Van der Marckstraat was het weliswaar een stuk rustiger geworden, maar op de Lijnbaan juist veel drukker en ook op de Vronkenlaan en de Laan van Ouderzorg nam de verkeersdruk toe.

Begin november 2017 maakte toenmalig verkeerswethouder Kees Wassenaar(VVD) bekend dat ook de Lijnbaan deels eenrichtingsverkeer zou worden om zo een eind te maken aan de nieuwe sluiproute. Die maatregel is overigens nooit uitgevoerd.

De nieuwe coalitie van LPL, VVD en CDA, die aantrad in mei dit jaar, besloot een streep te zetten door alle tijdelijke en voorgenomen verkeersmaatregelen in het dorp in afwachting van het nieuwe IVVP.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>