Leiderdorp 1,25 miljoen euro in de plus over 2017 | Leiderdorps Weekblad
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Foto: J.P. Kranenburg
Foto: J.P. Kranenburg (Foto: Johan Kranenburg)
Politiek

Leiderdorp 1,25 miljoen euro in de plus over 2017

Leiderdorp staat er financieel goed voor. De jaarrekening over 2017 laat een positief saldo zien van 1,25 miljoen euro. Daarnaast kon er bijna 8 miljoen in de reserves gestort worden.

De gemeente werkt met drie beleidsprogramma's: 'Meedoen in Leiderdorp', 'Aantrekkelijk Leiderdorp' en 'Bestuur en organisatie'. Alle drie hielden ze geld over.

In het programma 'Aantrekkelijk Leiderdorp' is een flinke klapper gemaakt door de verkoop van de grond in Bospoort aan Ikea, wat 7 miljoen netto opleverde. Geld dat rechtstreeks naar de reserves ging. Verder liet de reiniging een plus van ruim twee ton zien doordat oud papier, plastic, metaal en drankverpakkingen meer opbrachten dan was geraamd. En zo'n 328.000 euro bleef in kas door het uitstellen van een aantal werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het programma 'Meedoen in Leiderdorp', waarin het sociaal domein zit, pluste ook behoorlijk. Zo werd op het WMO budget 5 ton overgehouden. De jeugdzorg had eerder in 2017 een injectie van ruim 6 ton gekregen, maar bleek dat niet helemaal nodig te hebben om het tekort te dekken; er bleef uiteindelijk 136.000 euro van over. Aan de andere kant werd ruim 2 ton meer uitgegeven aan bijzondere bijstand dan voorzien, een gevolg van de grotere instroom van statushouders. Maar al met al eindigde dit programma ruim in de zwarte cijfers.

Binnen het programma 'Bestuur en organisatie' waren er meevallers in de voorziening pensioenen, door lagere kosten van de rekenkamer en door opbrengsten van detacheringen.

Kadernota

Zoals het er nu uitziet, hoeft Leiderdorp zich ook in de nabije toekomst geen grote zorgen te maken over de financiën. De financiële Kadernota 2019-2022, die vooruit blikt op de begroting, voorziet voor de komende jaren een kloppend kasboek.

Wel staat er een aantal grote uitgaven op de agenda. Een daarvan is de geplande aanpak van de riolering, waarbij de gemengde afvoer vervangen wordt door een gescheiden afvoer. De kosten zijn ca. 2,5 miljoen euro per jaar. Verder zal in 2019 nog eens 1.100.000 euro extra nodig zijn voor de jeugdhulp.

Ook een fikse kostenpost is de noodzakelijke uitbreiding van de gemeentelijke formatie in verband met veranderde wetgeving, het continueren van de regionale samenwerking en het verbeteren van het klantcontact. Hiervoor worden bedragen geraamd die oplopen van 3,3 ton in 2019 tot 7,5 ton in 2022. Op de rol voor 2019 staat ook de vervanging van de kunstgrasvelden en verlichting bij korfbalvereniging Velocitas, een kostenpost van ruim 400.000 euro.

Om in de zwarte cijfers te blijven moet in 2019 en 2020 een greep in de reserves gedaan worden, maar daar zit genoeg in. Daarna komt er meer lucht, mede dankzij verwachte grotere bijdragen uit het gemeentefonds.

Overigens zijn in de Kadernota een aantal zaken nog niet meegenomen, waaronder nieuwe plannen in het coalitieakkoord.

De financiële jaarstukken en de Kadernota zijn vorige week naar de gemeenteraad gestuurd. Die bespreekt ze tijdens het Politiek Forum van 2 juli en de raadsvergadering van 9 juli.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225593&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225596&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=leiderdorpsweekblad.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=235" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>