Karekietverdriet
Logo leiderdorpsweekblad.nl
Links de twee nestjes, rechts een close-up van een van de eitjes. Een interessante waarneming met een trieste achtergrond.
Links de twee nestjes, rechts een close-up van een van de eitjes. Een interessante waarneming met een trieste achtergrond. (Foto: Tineke Sommeling)
Leiderdorp Natuurlijk

Karekietverdriet

ZES ACTIEVE GIDSEN VAN NATUURORGANISATIE IVN VOLGEN HET PLANTEN- EN DIERENLEVEN IN LEIDERDORP. OM DE WEEK SCHRIJVEN ZIJ IN DEZE RUBRIEK OVER HUN BEVINDINGEN

Het is maandagavond 24 juli. Bedacht op allerlei verrassingen gaan de deelnemers aan de IVN Munnikkenpolder-excursie op pad. Dan ontdekt een oplettende deelneemster iets bijzonders.

Tussen riet en ruigte, stevig bevestigd aan twee stengels van het koninginnenkruid, hangen, bóven elkaar, twéé nestjes, zorgvuldig gevlochten van allerlei plantaardig materiaal. Om het mysterie nog te vergroten, bevat elk nestje een identiek, gevlekt eitje van circa één centimeter lang.

Wie heeft deze de wiegjes gebouwd? Waarom twee boven elkaar? Waarom zijn de nestjes verlaten? En last but not least: waarom hangen ze daar zo kwetsbaar volop in het zicht van passanten op het fietspad? Geen vogel is zo dom zijn nest zo ten toon te stellen.

Aan de manier van bouwen en de locatie van de nestjes herkennen we de kleine karekiet of bosrietzanger. Beide hebben we in de Munnikkenpolder horen zingen, maar de karekiet voerde altijd de boventoon. Ik zet de vragen nu uit via e-mail en Facebook en krijg al snel antwoorden van vogelaars die ook niet kunnen kiezen tussen de bosrietzanger en de kleine karekiet. Dan meldt zich een, zeg maar 'kleine-karekietenspecialist'. Hij geeft uitsluitsel: beide nestjes zijn gemaakt door een kleine karekiet. Hiermee is één vraag beantwoord. Maar ook hij heeft niet álle antwoorden. Hij heeft tot nu toe zo'n 700 kleine karekieten-nestjes gezien, maar dergelijke 'etagebouw' nog nooit. Hij speculeert: "Als er in beide nesten een ei ligt, zou het kunnen betekenen dat er twee paartjes op precies dezelfde plek zijn gaan broeden (misschien omdat echt goede stevige dunne stengels voor het nest in dat terrein schaars zijn?), ofwel dat een vrouwtje de weg kwijt is geraakt, twee nesten gebouwd heeft en toen niet meer wist hoe verder (heel raar, maar ja, het zijn vogels)."

Op basis van gedetailleerde foto's van het uiterlijk van de nestkommen komt de ervaringsdeskundige tot de conclusie dat het hier waarschijnlijk niet gaat om een achtergebleven eitje na het uitvliegen van de jongen omdat de nest-kom er erg schoon uitziet. Hij zelf zou, bij het vinden van deze nestjes in deze tijd van het jaar, hebben gedacht dat de eitjes diezelfde dag nog waren gelegd. Het is ook helemaal niet ongewoon dat een kleine karekiet in juli broedt.

Voor wat betreft de overige vragen hadden we al een vermoeden en helaas wordt dit bevestigd door de kennis die we nu hebben. De nestjes hangen daar zo voor iedereen te kijk omdat er op 5 juli is gemaaid. Een groot deel van de polder ligt er nu helemaal kaal bij. De karekieten, blijkbaar toen nog volop bezig met het opbouwen van een gezin, zijn door maaien verstoord en gevlucht.

Leuke en bijzondere waarneming voor ons, maar triest voor de karekieten. Dit pleit voor een ander, beter aan het broedseizoen aangepast maaibeleid.

Tekst en foto's: Tineke Sommeling

Meer berichten