Angelique Beekhuizen: 'Ik ben uiterst gemotiveerd om aan de slag te gaan.' | Foto: Frans Brocken
Angelique Beekhuizen: 'Ik ben uiterst gemotiveerd om aan de slag te gaan.' | Foto: Frans Brocken

'Nieuwe coalitie gaat socialer beleid voeren'

Algemeen Politiek

interview n Met de benoeming van Angelique Beekhuizen (Lokale Partij Leiderdorp) heeft Leiderdorp voor het eerst sinds het aftreden van Cock Huigen-van Boven in 1990 weer een vrouwelijke wethouder. Haar portefeuille ligt voornamelijk op het gebied van het sociale beleid, waaronder maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en jongerenbeleid. Onderwerpen die op haar persoon lijken te zijn beschreven.

Door: Frans Brocken

Zij is afgestudeerd in de sociale en organisatiepsychologie en gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van leren. 'Ik ben uiterst gemotiveerd om aan de slag te gaan", zegt Beekhuizen als wij haar nog voor zij is geïnstalleerd ontmoeten.

Beekhuizen is een betrekkelijke nieuwkomer in de politiek, maar een onbeschreven blad is zij allerminst. Haar eerste stappen zette zij in 2006 als burgerraadslid namens de lokale partij BurgerBelangenLeiderdorp. In 2010 kwam zij voor BBL met voorkeurstemmen in de gemeenteraad. Na de opheffing van BBL, vlak voor de raadsverkiezingen van 2014, richtte zij met Hugo Langenberg en anderen de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) op. Langenberg, een volksvertegenwoordiger met een lange staat van dienst - voor zijn BBL tijd zat hij al in de raad voor achtereenvolgens de VVD en Liberaal Leiderdorp - ziet voor haar een goede toekomst weggelegd. "Zij is een opkomend talent", laat hij ons weten.

Beekhuizen is tevreden dat er nu een socialer beleid in Leiderdorp kan worden gevoerd. "Dat is de winst van de coalitieonderhandelingen", zegt zij. Voorbeelden daarvan zijn het inzetten op meer sociale woningbouw voor starters en mensen met een laag inkomen en het plan sociale minima vrijstelling te geven van de hondenbelasting .

Beekhuizen verwacht veel van het jongerendebat. "Het is bij de coalitieonderhandelingen op ons aandringen in het akkoord gekomen. Wat is er mooier dan jongeren in Leiderdorp in de gelegenheid te stellen hun zegje te doen over wat zij belangrijk vinden?" In het verlengde van het jongerendebat wordt het zogeheten 'trendteam' voortgezet, waarin jongeren tussen 12 en 18 jaar met elkaar praten over onder meer thema's als homoseksualiteit en de JOP's. "Het is belangrijk dat de Raad hier ook kennis van neemt", aldus Beekhuizen. Bij jeugdzorg is het van belang, dat jeugdigen en ouders de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien moet er gewerkt worden aan een betere overgang van de jeugdzorg naar volwassenenzorg.

Ook ouderen blijven de aandacht van Beekhuizen houden. "Ouderen moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dan is het belangrijk dat zij daar ook, indien nodig, de juiste ondersteuning en hulp bij krijgen."

Afgelopen maandagavond werd haar benoeming in de gemeenteraad bekrachtigd.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant