Er begint wat groen te verschijnen in Park Agthoven. Rechts een kruiwagen van de rommelrapers.
Er begint wat groen te verschijnen in Park Agthoven. Rechts een kruiwagen van de rommelrapers. Foto: J.P.Kranenburg

College Leiderdorp: Grond in Park Agthoven voldoet aan de regels

Politiek

De grond die gebruikt is om het gloednieuw Park Agthoven aan de Achtovenerweg in Leiderdorp op te hogen, is volgens de geldende regels schoon genoeg. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van burgemeester en wethouder op vragen van CDA-raadslid Medea Hempen.

Door: Corrie van der Laan

Afgelopen februari bleek dat in het nog kale parkje op het voormalige Vlikoterrein wel erg veel rommel lag; overal zag je stukken plastic en hout, glasscherven, puin en elektriciteitsdraad uit de aarde steken. De grond die hier in het najaar van 2020 is gestort, kwam vrij bij andere projecten in het dorp, zoals de bouwwerkzaamheden op het Amaliaplein en de Wilddreef. De grond, die is gecontroleerd door een onafhankelijk milieukundig onderzoeksbureau, heeft de kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’. Dat betekent dat de grond schoon is maar wel maximaal 20 procent aan zogeheten bijmengingen van bodemvreemd materiaal mag bevatten, leggen B en W uit.

Veel van de rommel is inmiddels handmatig verwijderd. Een extern milieukundige begeleider heeft toegezien op de saneringswerkzaamheden. Als er nog meer bodemvreemd materiaal boven komt, wordt er opnieuw geraapt.

Het terrein was afgelopen najaar ingezaaid met een bij- en vlindervriendelijk mengsel. Omdat dit niet is opgekomen, is het inzaaien dit voorjaar opnieuw gebeurd. De paden, die zijn gemaakt van vermalen puin, worden de komende tijd nog een aantal keren afgetrild om ze gelijkmatiger en steviger te maken.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant